KwadrantGroep

REFERENTIECASE

KwadrantGroep
KwadrantGroep

“Onze infrastructuur is klaar voor verdere innovatie”.  

Toekomstbestendige IT-infrastructuur voor KwadrantGroep

Binnen zorginstellingen worden schaarse mensenhanden steeds vaker ondersteund door technologische oplossingen. KwadrantGroep realiseerde samen met Felton een flexibele, kostenefficiënte en toekomstbestendige IT-infrastructuur als basis voor innovatie. “Al die nieuwe mogelijkheden helpen ons nu en in de toekomst de juiste dingen te doen in minder tijd”, zegt Ronald Leemeijer van de Friese ouderenzorginstelling.

KwadrantGroep biedt met zo’n 6.000 medewerkers onder diverse bedrijfsnamen een totaalpakket aan ouderenzorg, zoals woonlocaties, dagopvang en thuiszorg. Naast de 25 zorgtehuizen zijn er zo’n 75 kleinere kantoortjes en steunpunten in de wijken. Die versnippering van locaties over Friesland zorgt voor de nodige uitdagingen op IT-gebied.

 “Uiteindelijk moeten alle vestigingen wel met elkaar worden verbonden”, zegt Service Owner Ronald Leemeijer. “Dat deden we tot voor kort op basis van Citrix, via een IP-VPN-netwerkverbinding gekoppeld aan systemen en toepassingen in het centrale datacenter.” Hoewel er op zich weinig mis is met deze infrastructuur, past die volgens hem steeds minder bij de manier waarop moderne IT-landschappen zijn georganiseerd.

Online werkplek

Leemeijer: “Net als de Microsoft 365-omgeving kunnen steeds meer applicaties in de zorg als een service (SaaS) vanuit de cloud worden afgenomen. Denk aan het cliëntendossier, personeelszaken en kwaliteitsborging. Omdat het datacenter voor die toepassingen strikt genomen niet langer nodig is, komt een volledige online werkplek binnen handbereik: Microsoft 365, al dan niet aangevuld met ‘widgets’ voor specifieke toepassingen.”

Binnen KwadrantGroep is deze ambitie besproken met Felton. “Als uitkomst van een gezamenlijke architectuursessie is toen de vertaling gemaakt naar een oplossing op basis van een software-defined wide erea network (SD WAN). In de praktijk is Citrix daarmee nog niet uitgefaseerd, omdat sommige zorgtoepassingen nog steeds via ons eigen datacenter ontsloten worden.” Een gecombineerde oplossing dus.

Als Service Owner is Ronald Leemeijer een opdrachtgevende en regievoerende servicemanager – verantwoordelijk voor de afspraken met leveranciers, de aansturing van projecten en innovaties. “Het gaat bij dat laatste met name om de vraag hoe we zaken in de toekomst beter kunnen doen of inrichten, belangrijk in een krappe arbeidsmarkt.”

Daarnaast vallen puur technische componenten zoals netwerken, servers en printers onder zijn hoede. KwadrantGroep heeft 24 eigen IT’ers in dienst, aangevuld met een externe projectleider en de ondersteuning vanuit Felton voor de infrastructuur.

KwadrantGroep

Proof of Concept

“Een andere uitdaging is het CuraTec-systeem, dat we ook wel de 112 van de zorg noemen: een systeem waarbij onder andere verpleegkundigen kunnen worden opgeroepen.” De bekende noodknop bij het bed wordt steeds vaker uitgebreid met val- en dwaaldetectie met op basis van hals- en polszenders. “Dat systeem werkte met de zogeheten E-line en een backup via het normale internet.”

Die E-line is niet alleen kostbaar maar heeft ook technische nadelen in termen van systeemprestaties (met name bij schakelen tussen verbindingen) en qua lokale beschikbaarheid. “Tijdens de architectuursessie met Felton hebben we dit eveneens vertaald naar de SD WAN-oplossing. In een proof of concept hebben we gelijk ook internettelefonie meegenomen.”

In 2020 is KwadrantGroep gestart met het overzetten van alle honderd locaties. Leemeijer: “Felton ontzorgt ons met de installatie van de firewalls. Ik hoef de medewerkers van de kantoortjes alleen maar te vragen om ze binnen te laten en zij doen de rest. Daarnaast doet ze het onderhoud van de infrastructuur. We draaien in principe op het netwerk van Vodafone, maar bij problemen schakelt de SD-WAN oplossing automatisch over op de backup-verbinding. Tijdens onderhoud laten we Felton de boel soms uit voorzorg omzetten naar de backup-coaxverbinding van Ziggo.”

KwadrantGroep

Businesscase

Uiteindelijk bespaart KwadrantGroep per locatie honderden euro’s of meer op kosten voor de E-line in combinatie met de oude securityoplossing. “Los van de mogelijkheden was de businesscase dus snel gemaakt.” Naast voordelen op het gebied van kosten en techniek biedt dit alles nog een ander voordeel. “We kunnen ons als KwadrantGroep beter richten op de kerntaken: het zo goed mogelijk kunnen leveren van ouderenzorg.”

Daarbij speelt zoals gezegd de uitdaging dat er simpelweg te weinig mensen beschikbaar zijn. “Technologie kan helpen om toch alle taken te kunnen verrichten. Dankzij het zorgoproepsysteem van CuraTec kunnen we 60 appartementen met één persoon in plaats van meerdere medewerkers aan. Innovatieve technologie helpt ons niet aan handjes, wel laat ons wel slimmer werken.”

Een volgende uitdaging is dat steeds meer bewoners in de zorgcentra hun eigen tv- en internetabonnementen inbrengen. “Mensen willen internet, wifi, streamingdiensten, maar ook hun smart-tv’s en gameconsoles kunnen aansluiten. Hoe zorg je ervoor dat straks 60 kamers zonder probleem gebruik maken van hun eigen oplossingen? Dat is voor de toekomst wel een vraagstuk.”

Het stopt dus niet met de huidige innovatieslag. “Ook toekomstige initiatieven moeten passen op de onderliggende infrastructuur. Al die nieuwe mogelijkheden, waar ook het bestuur van KwadrantGroep hoog op wil inzetten, helpen ons om nu en in de toekomst de juiste dingen te doen in minder tijd.”

“Innovatieve technologie helpt ons niet aan meer handjes, wel laat ons wel slimmer werken”

Crédit Agricole Consumer Finance

REFERENTIECASE

Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance

“Een goede technische infrastructuur is fundamenteel”.

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland helpt consumenten op een veilige, snelle en eenvoudige manier om hun wensen te realiseren. De marktleider in consumptief krediet onderscheidt zich door verregaande expertise en digitaal gemak. Hennie Verhoeven is onder meer verantwoordelijk voor een beschikbare en veilige IT-infrastructuur. “Felton heeft in de loop der jaren bewezen een echte partner te zijn.”

Verhoeven is sinds een half jaar Head of ICT bij Crédit Agricole Consumer Finance en daarmee eindverantwoordelijk voor de totale IT van de van oorsprong Franse kredietverstrekker. Haar afdeling bestaat uit 45 mensen die zich richten op zowel de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit als de technische ondersteuning van infrastructuur, security en digitale werkplek. Waar de eigen mensen zich vooral focussen op applicatieontwikkeling, computing en storage, draagt Felton sinds 2007 zorg voor de technische infrastructuur.

Managed Services

De laatste jaren is daarbij voor enkele onderdelen sprake van een volledig gemanagede dienstverlening. Hennie Verhoeven: “De mensen van Felton kennen ons systeemlandschap en de business heel goed en denken vanuit die optiek voortdurend met ons mee. Ook qua dna is er een match: doen wat je zegt, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, geen kouwe drukte, geven en nemen. Daarnaast gunnen we elkaar wat. Eigenlijk voelt het heel collegiaal en dat is goud waard.”

De ervaring en de manier van werken vormen voor de Head of ICT een belangrijke toegevoegde waarde. “Wij weten qua kennis en vaardigheden precies wat we aan Felton hebben. In de afgelopen jaren zijn er aan de managed services rond de infrastructuur dan ook diverse zaken toegevoegd. Bijvoorbeeld het technische beheer en de security van de Linux-omgeving – dat binnen Crédit Agricole Consumer Finance naast Microsoft draait.”

Crédit Agricole Consumer Finance

Onder controle

De IT-medewerkers van Crédit Agricole Consumer Finance werken verdeeld over zes DevOps-teams, die elk bestaan uit mensen vanuit de diverse ’chapters’ – medewerkers en leidinggevenden binnen een specifiek expertisegebied. “Naast de product owner, scrum master en relevante IT’ers zijn binnen de DevOps-teams mensen uit de business vertegenwoordigd. Ook de specialisten van Felton maken onderdeel uit van deze DevOps-teams. Drie teams hebben een functionele focus, de andere drie richten zich op infrastructuur, security en de werkomgeving.”

Een goede technische infrastructuur is volgens Verhoeven fundamenteel voor een goede dienstverlening naar interne en externe klanten. “Alles valt of staat ermee. Neem de ‘Mijn’-omgeving waarin kredietconsumenten snel inzicht kunnen krijgen in hun contracten. Onze medewerkers willen goed en ongestoord kunnen werken. Zeker in een tijd van toenemende bedreiging van buitenaf en kwetsbaarheden in de systemen, want je bent als organisatie eigenlijk continu ‘under attack’. Veiligheid en 24×7 ‘in control zijn’ is cruciaal. Om problemen voor te zijn heb je specialisten nodig.”

Voor de komende maanden staat onder meer de vervanging van de door Felton beheerde, maar niet langer door de fabrikant ondersteunde firewall op de rol. “Felton doet de installatie en configuratie, in nauwe samenwerking met onze medewerkers – met name het testen, omdat de nieuwe configuratie gevolgen kan hebben voor beschikbaarheid en bereikbaarheid van applicaties. Daarnaast speelt op termijn de herziening van de doelarchitectuur, waarbij we ook Felton om advies vragen.”

Crédit Agricole Consumer Finance

Klantenteam

Een belangrijke meerwaarde van Felton is de ondersteuning door de betrokken klantenteams. Deze bestaan altijd uit een servicemanager, die verantwoordelijk is voor de afgesproken dienstverlening, en een senior engineer die betrokken is bij zowel de bouw als het beheer. Dat laatste garandeert dat hetgeen wordt opgeleverd uiteindelijk ook beheerbaar is. Nieuw te implementeren zaken zijn altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betrokken team. 

“We konden bij de ondersteuning vanuit Felton lange tijd een beroep doen op dezelfde groep mensen”, vertelt Hennie Verhoeven over haar ervaringen met het klantenteam. “Dat werkte altijd erg goed, omdat je elkaar echt door en door kent. Intussen hebben we een nieuw aanspreekpunt, met wie we wat mij betreft op de vertrouwde wijze verder gaan.”

Competenties en expertise zijn binnen het klantenteam altijd binnen handbereik. “Dat is sowieso het geval, omdat Felton-mensen binnen onze teams aan het werk zijn. Maar als er echt iets speelt, of er moet een verandering worden doorgevoerd, dan komt het klantenteam bij elkaar. Nogmaals: in de totale samenwerking voelt Felton als een onderdeel van de eigen organisatie.”

Meedenken

De Head of ICT benadrukt andermaal haar tevredenheid over feit dat de mensen van Felton met haar meedenken. Ze blikt terug op de periode dat ze, komend vanuit de applicatiekant, nieuw aantrad als eindverantwoordelijke voor de totale IT. “Ik was nog niet zo ingevoerd in de infrastructuur en sprak dat tegenover Felton eerlijk uit. De CTO zei toen ‘komt goed, wij gaan je helpen’. Dat is precies de betrokkenheid die je zoekt. Het is gewoon fijn om de mensen van Felton naast je te hebben.”

“Om securityproblemen voor te kunnen zijn heb je specialisten nodig”

Cannock Chase

REFERENTIECASE

Cannock Chase
Het Binnenhof in Den Haag

“Volwaardige gesprekspartner voor de totale IT-omgeving”. 

Met oog op groeiambities besloot het in betalingsoplossingen gespecialiseerde Cannock in 2018 de inrichting en het beheer van de IT-infrastructuur uit te besteden. “Onze uitdaging was om bij te blijven”, zegt Manager Services Raoul Jonkers. “De infrastructuur moest veilig, snel, stabiel en tegelijk flexibel zijn, om onze medewerkers en klanten maximaal te ondersteunen.” De managed services van Felton staan sindsdien garant voor de vereiste continuïteit en klantervaring.

Cannock helpt mensen, bedrijven en instellingen met betalingsoplossingen die bijdragen aan het structureel voorkomen van achterstanden. Met meer dan 350 medewerkers en kantoren in Rotterdam, Druten en Brouwershaven maakt de snelgroeiende organisatie het verschil door zich diepgaand te verplaatsen in de klantbehoefte op het gebied van facturatie- en creditmanagementprocessen. 

Geen beperkingen

“Om ons te kunnen richten op de kernprocessen zochten we een partner die ons qua infrastructuur volledig ontzorgt”, aldus Raoul Jonkers, als Manager Services verantwoordelijk voor alle via outsourcing aangewende dienstverlening. “Felton is misschien niet de grootste partij, maar ze hadden een pragmatische uitstraling. Zij gaven ons sterk het gevoel dat ze de techniek beheersten en het ook op een voor ons goede manier toepasbaar konden maken. Dit was goed genoeg om de hele infrastructuur aan hen uit te besteden: van hardware tot inrichting en beheer van de private en public clouds.”

Felton heeft zich bewezen door een gedegen dienstverlening en ondersteuning. “Ze hebben een goede visie op de totale IT-infrastructuur en overzien de consequenties van IT-gerelateerde keuzes. Bijvoorbeeld rond onze al dan niet in-huis gebouwde applicaties en te integreren SaaS-diensten. Indien nodig komen ze met alternatieve oplossingen en scenario’s.” Een ander voordeel van die integrale aanpak en visie is dat potentiële storingen of performance-kwesties proactief worden geadresseerd en opgelost. “Ze zijn met hun managed services een volwaardige gesprekspartner voor onze totale IT-omgeving.”

Hybride werken

Een van de veranderingen van de afgelopen twee jaar is de manier waarop aangekeken wordt tegen remote werken. “De suggestie van Felton aan het begin van de pandemie was om bij thuiswerken minder te leunen op de private cloud en meer gebruik te maken van bestaande Outlook-functionaliteit. Je hoeft dan niet op drie plekken aan te loggen en je bespaart serverruimte. Dat was een goede suggestie.”

 Cannock anticipeert nu op meer structureel hybride werken door aanpassingen in de infrastructuur, zoals het vervangen van relatief dure en beperkte thin clients voor hybride werkplekken: laptops met een scherm. “Volledig veilig dankzij continue VPN-verbindingen, multi-factor authenticatie en data die automatisch wordt opgeslagen op de OneDrive. Eventueel kan er tijdelijk zonder internetverbinding worden gewerkt. Medewerkers zijn onze belangrijkste assets en die moet je zo goed mogelijk ondersteunen.”

Man die thuiswerkt aan de keukentafel

Betrokken klantenteams

Een belangrijke meerwaarde van Felton is de unieke ondersteuning door de betrokken klantenteams. Deze bestaan altijd uit een Service Manager, die verantwoordelijk is voor de afgesproken dienstverlening, en een senior engineer die betrokken is bij zowel de bouw als het beheer. Dat laatste garandeert dat hetgeen wordt opgeleverd uiteindelijk ook beheersbaar is. Nieuw te implementeren zaken zijn altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betrokken team.

 “Het contact met Felton is heel open, transparant en direct”, oordeelt Raoul Jonkers. “In plaats van te moeten communiceren over verschillende schijven, zijn altijd de juiste mensen betrokken. Bovendien komen technische en beleidsmatige zaken altijd samen in het klantenteam, waardoor het nooit een belemmering vormt voor het ander. Het is ook mooi om te zien dat de senior engineer voeling heeft met onze businessprocessen. Het voelt allemaal als een interne IT-afdeling.”

Servicedesk

Cannock had tot voor kort een eigen Servicedesk, maar door toenemende complexiteit van het IT-landschap in combinatie met schaarste van bekwame mensen is besloten om ook dit aan Felton uit te besteden. Die ondersteuning gaat verder dan alleen de door Felton gemanagede IT-infrastructuur en betreft ook de in-huis ontwikkelde software en gekoppelde SaaS-diensten – bijvoorbeeld voor processen rond fysieke postverzending en financiën. 

Jonkers: “Naast een betere focus op onze kernprocessen heeft dit geleid tot minder escalaties, meer stabiliteit en snelle opvolging. Ook zaken buiten de verantwoordelijkheid van Felton dragen de servicemedewerkers snel over aan de betrokken teams. Wanneer het de IT-infrastructuur betreft betrekken ze hun eigen specialisten.” 

gebruikerservaring

Cannock is zelf ook een outsourcingspartij. “Ook wij werken niet vóór, maar mét onze opdrachtgevers, net als Felton. Ze opereren niet alleen vanuit SLA’s en KPI’s, maar kijken vooral naar de gebruikerservaring bij de klant. En of de technologie nog wel ondersteunend is aan de bedrijfsdoelen. Dat maakt dat we ze op die terreinen een grote mate van vrijheid gunnen – zoals we die zelf ook graag hebben bij klanten. Felton heeft op basis van ingebrachte kennis en kunde ruimschoots aangetoond dit aan te kunnen.” 

“Felton heeft een goede visie op de totale IT-infrastructuur en overziet de consequenties van IT-gerelateerde keuzes. Indien nodig komen ze met alternatieve oplossingen en scenario’s”

 

Stamhuis Groep

REFERENTIECASE

Stamhuis Groep
Refcase Abrona

‘Felton Private Cloud biedt de vereiste flexibiliteit’. 

Nieuwe technologie is voor bouwbedrijf Stamhuis Groep een belangrijk middel om zich te onderscheiden. Zo werkt men met geavanceerde 3D-modellen in plaats van tekeningen, zelfs op locatie. “Dit vereist een high-performance, realtime-informatievoorziening”, zegt Manager ICT Wilco Verburg. “Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren.” De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol.

Deze moderne IaaS-omgeving biedt Stamhuis Groep een modern en veilig IT-landschap dat zich kenmerkt door Nederlandse datacenters, hoge beschikbaarheid, de juiste certificaten, schaalbaarheid, transparante en lage kosten, betrokken klantteams en optimale integratie van andere Cloud diensten en technologieën. 

“Wij willen een minimale uptime van 98 procent”, stelt Wilco Verburg. “Tot nu toe zit Felton daar boven – een sterke prestatie.” Hoe lang Stamhuis Groep al zakendoet met Felton, weet de Manager ICT niet precies. De relatie was er al toen hij negen jaar geleden in dienst trad. Wat hij wél zeker weet: “We hebben in Felton een heel goede IT-partner.”

Warp speed

Stamhuis Groep is een van de grootste Retail bouwers in Nederland, België en Duitsland met vestigingen in onder andere Utrecht, Medemblik, Zuidwolde, Zaltbommel, Raamsdonksveer, Keulen, Aarschot en Antwerpen. De circa 300 werknemers voeren gemiddeld 1.200 projecten per jaar uit voor kleine en grote opdrachtgevers, waaronder diverse landelijke en internationaal opererende winkelketens. Maar ook woningbouw en de realisatie en ombouw van een kantoor, restaurant, zorgcentrum en appartementencomplex zitten in de opdrachtportefeuille.

De kracht van Stamhuis is in ‘warp speed’ projecten uitvoeren. Sturend hierbij is het zogeheten Stamhuis Totaalconcept. Met de focus op een maximale voorbereiding kan het bouwbedrijf zijn klanten deze unieke bouwsnelheid voor alle soort projecten garanderen. Met een hecht team van op elkaar ingespeelde specialisten heeft het concern letterlijk alle disciplines in huis. Zelfs een eigen prefab-fabriek en een revisiecentrum ontbreken niet.

Zorgverlener schenkt koffie in

Partnership

Het bedrijf is circa drie jaar bezig geweest om het bestaande ERP-systeem opnieuw te implementeren. Daarbij werd de benodigde applicatiekennis  en kunde van Felton ingebracht  om te werken aan uniformiteit, veiligheid en beschikbaarheid van het ERP-systeem. In 2020 is het vernieuwde ERP-systeem live gegaan. Met het ERP-systeem kan Stamhuis Groep de dagelijkse processen beter ondersteunen.

Verburg: “Het is een heel zware en zeer complexe applicatie waarin we veel onderdelen van onze dienstverlening met elkaar kunnen linken.” Bovendien moet alles op elkaar aansluiten en presteren. De specialisten van Felton hebben de expertise in huis om de totale stack op de juiste manier te configureren, eventuele problemen te identificeren en zo nodig een oplossing te bedenken om het IT-landschap optimaal te laten presteren. “Dat is nodig, want één aspect in onze keten raakt alle andere. De onderliggende techniek van dit hele project hebben we samen met Felton verdomd goed voor mekaar gekregen!”

Felton is volgens de Manager ICT geen leverancier maar partner. “Alleen in een gelijkwaardige relatie kun je complexe vraagstukken met elkaar delen en gezamenlijk tot goede oplossingen komen. Wat je daarvoor nodig hebt? Honderd procent vertrouwen in elkaar. Maar we vullen elkaar ook aan. Waar wij ons richten op functionaliteit en applicaties, ontzorgt Felton ons met een optimaal ingerichte en gemanagede IaaS-omgeving in de private Cloud.”

 

Toekomst visie

“Vanuit onze toekomstvisie bepalen we zelf waar we naartoe gaan, welke technologie we nodig hebben en wat voor ons het beste is. Zo kijken we nu vooruit naar 2026. Als het aankomt op technisch ontwerpen, schuiven de specialisten van Felton aan met gevraagd en ongevraagd advies. Daar word ik vrolijk van. Ook denken ze mee wanneer er tussentijds nieuwe features binnen de systemen zijn. Dat is het mooie spel dat we met Felton hebben en de meerwaarde die we zoeken”, aldus Verburg.

Hij benadrukt dat de business in the lead is. “De techniek ondersteunt het primaire proces. Ook Stamhuis wil hierbij maximaal gebruikmaken van standaarden. We hadden voorheen nog veel applicaties on-premise, maar we besloten niet meer te investeren in ijzer en de Felton Private Cloud in te gaan. Directeur Managed Services Stan Bridié nam ons mee naar het datacenter in Alblasserdam en kon fysiek aanwijzen waar onze data staat en welke maatregelen ervoor zorgen dat we altijd kunnen blijven draaien. Toen waren alle twijfels weg. Sommige onzekerheden moet je loslaten en erop vertrouwen dat je de beste oplossing krijgt.”

Beste compliment

Dat is nodig voor Stamhuis, want interne en externe klanten verwachten tegenwoordig dat alle functionaliteiten overal en altijd snel en volledig beschikbaar zijn. “Wij zijn non-stop bezig dat te faciliteren en daar is Felton evengoed een partij in. We hebben meerdere zware applicaties draaien waar veel Stamhuis-medewerkers tegelijkertijd informatie invoeren, calculeren, bestellen en ontwerpen. Wanneer processen elkaar te veel in de weg zitten en niet aangepast kunnen worden, moet er meer rekenkracht worden toegekend zodat het nog beter en sneller werkt. Dat vraagt om flexibiliteit die Felton biedt.”

Over de samenwerking is Verburg dan ook heel tevreden. “Als je geen klachten hoort van je gebruikers is dat toch het beste compliment dat je kunt krijgen?” 

“Felton beheerst de techniek en maakt deze vanuit een optimaal ingerichte en gemanagede private Cloud op een voor ons goede manier toepasbaar”

Abrona

REFERENTIECASE

Abrona
Refcase Abrona

“Continu open staan voor verbetering, dat kenmerkt Felton”. 

Met elkaar, voor elkaar. Oftewel, met veel aandacht voor de cliënt en diens leefwereld. Op basis van dit motto biedt Abrona ondersteuning en begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit krijgt vorm in een gepersonaliseerde dienstverlening voor wonen, dagbesteding en behandelzorg binnen de Wet langdurige zorg – dienstverlening die op circa vijftig locaties in de provincie Utrecht wordt aangeboden. Felton werkt hier achter de schermen om de voorwaardenscheppende technologie in de lucht te houden. Passend bij de behoeften van Abrona.

Lange tijd had Abrona de IT-touwtjes zelf in handen. Maar de toenemende zorgvraag die je in Nederland ziet, vergt een toenemende inzet van digitale middelen die goed werken en op de werkvloer geadopteerd worden. En dat is steeds lastiger om voor elkaar te krijgen, gezien de groeiende complexiteit van applicaties. Bovendien: hoe hou je je IT-suite geoptimaliseerd en toekomstbestendig?
Dit speelde ook bij Abrona (2017). Slechtwerkende computers, een netwerk dat regelmatig uitviel. Het zorgde voor ontevredenheid over de technische status quo bij gebruikers, management en bestuur, die zich eensgezind afvroegen: voldoen de geboden oplossingen wel aan de vraag? Medewerkers hadden ook onvoldoende tijd om zich te scholen in applicaties. Als de techniek zich blijft ontwikkelen en mensen blijven stilstaan, ontstaat er een achterstand.

Leerproces

“Op gegeven moment ga je je afvragen: moeten wij dit allemaal nog wel zelf doen?”, vertelt Herman Brom, Teamleider ICT bij Abrona. “Onze medewerkers zijn zeer pragmatische mensen. Ze hebben ervoor gekozen om zorg te bieden aan mensen, niet om met IT bezig te zijn. Dat bracht ons tot een zoektocht naar een externe partij die dat stuk onderliggende techniek, waar alles op draait, kon verzorgen.”

In 2017 kwam Felton in beeld, dat zich stukje bij beetje in de materie heeft vastgebeten. Alle systemen werden om te beginnen binnen één hostingcenter gebracht. Vervolgens begon een (doorlopend) proces van optimalisering, om de geboden oplossingen beter te laten aansluiten op de operationele behoefte van Abrona. Brom: “In het begin was dit nog best lastig. Felton moest zich inleven in ons continuïteitsbedrijf waar niet-technische mensen werken. Daarin hebben ze een goede ontwikkeling doorgemaakt. Ze kregen meer grip op de bestaande klantvraag en konden vandaaruit welgekozen technische oplossingen bieden. Ze houden ervan met gebruikers in gesprek te gaan en waaromvragen te stellen. Daar nemen ze zelf initiatief in.” Willen luisteren, willen leren en kwaliteit willen bieden, vooral in overleg met de klant – zo kenschetst Brom de inzet van Felton. “Dat is niet typisch voor de gemiddelde IT’er; zoiets moet je leren. Ik heb daar goede gesprekken met Felton over gehad.”

Hij benadrukt ook de rol van de klantorganisatie bij dit leerproces. “IT-managers in de zorg, neem je dienstverlener mee en maak duidelijk wat er intern speelt, hoe het anders kan – of moet – en wat je verwachtingen zijn. Begrijpt jouw IT-partner wat het voor jouw operatie betekent wanneer internet op een locatie uitvalt, en wanneer hij een dag langer wacht om dit te herstellen? Voor ons zou dat rampzalig zijn, want zo’n beetje al onze ondersteuningsactiviteiten verlopen via internet. Bij uitval zitten onze cliënten zonder dagbesteding en kan de verzorgende eventueel benodigde medicatie niet geven. De gevolgen in de keten zijn dus ingrijpend. Heeft jouw IT-partner hier enig idee van? Het is mede aan ons om hem bewust te maken van onze bedrijfsvoering.” Als een fileserver uitvalt, kunnen de medewerkers van Abrona geen zorgdossiers opvragen en geen zorgpakketten opstarten. Zelfs niet mailen. “Pas als je iets niet kunt, besef je welke lagen er allemaal onder dat gebruiksniveau zitten”, aldus Brom. “Aan Felton de niet-zichtbare, maar cruciale taak om te zorgen dat alles werkt, maar ook om de toegankelijkheid van de servers te regelen, de inrichting, compliance, autorisatie, back-ups en security.”

Zorgverlener schenkt koffie in

Datagedreven zorg

Een goede manier van communiceren is volgens hem niet minder cruciaal. “Dan heb je het over benaderbaar zijn, snel iemand aan de lijn krijgen, meteen antwoorden op mails en dergelijke. Tachtig procent van de problemen los je op – of voorkom je – door te communiceren, in overleg te blijven. Dat doet Felton uitstekend. Ze pakken onze vraag of verzoek snel op, ook op directieniveau. Bedrijfsomvang speelt hier natuurlijk ook een rol; ze zijn geen oversized beursgenoteerde partij.” Communicatie betekent in zijn ogen vooral ontvankelijk zijn voor feedback. “Continu open staan voor verbetering, dat kenmerkt Felton. Onze overlegstructuren weerspiegelen dit. Maandelijks hebben we operationeel contact en enkele keren per jaar praat ik op directieniveau over onze visie.

We hebben het dan over trends in de zorg en welke kant we als Abrona op gaan. Het aantal patiënten en cliënten in Nederland blijft stijgen, terwijl het aantal zorgmedewerkers gelijk blijft. De kloof die ontstaat, is met digitale middelen te overbruggen. Wij voorzien dan ook een forse toename van datagedreven zorg en domotica. Er wordt dan gevraagd in hoeverre, en op welke termijn, wij deze nieuwe zorgvormen hun intrede zien doen in Abrona. En hoe Felton daarbij kan ondersteunen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook aangeven welke ontwikkelingen zij bij collega-organisaties in de branche ziet. Dus: informatie halen en informatie brengen. Communicatie is tweerichtingsverkeer. Felton pakt dit op zoals wij zelf werken: met veel aandacht voor de cliënt en diens leefwereld.”

“Aan Felton de niet-zichtbare, maar cruciale taak om te zorgen dat alles werkt, maar ook om de toegankelijkheid van de servers te regelen, de inrichting, compliance, autorisatie, back-ups en security.”

DPD

REFERENTIECASE

DPD
Sorteercentrum van DPD

“Een bevlogen partner voor ontzorging van de volledige IT-infrastructuur”. 

Bedrijven als DPD profiteren van het feit dat steeds meer consumenten hun aankopen doen via webwinkels. De pakketvervoerder heeft serieuze expansieplannen, en ging met Felton in zee om die plannen op IT-gebied te verwezenlijken. Michael Radt, (voormalig) Interimmanager Infrastructure Services van DPD, prijst de flexibiliteit en partnermentaliteit van de Amersfoortse dienstverlener, die inmiddels de helft van alle depots voor DPD beheert. “Met een partner als Felton kun je je groeistrategie betrouwbaar realiseren!”

DPD, een naam die je op vele bezorgbusjes in de straat ziet staan. Tegelijk een grote naam in de mondiale logistiek, een crossborder koerier die alles via de weg vervoert en zich de groenste logistieke dienstverlener in Europa mag noemen. In Nederland is DPD, onderdeel van de internationale DPD Group, dé challenger in de markt. Met Oirschot als centrale hub beschikt DPD Nederland momenteel over 11 depots, onder meer in Joure, Tynaarlo, Meppel, Rijssen, Amsterdam (Vijfhuizen), Veenendaal en Maastricht.

hoge eisen

Voor het onlangs gerealiseerde nieuwe depot in Amsterdam Vijfhuizen zocht DPD in 2019 een partner om de IT-infrastructuur op te tuigen. Michael Radt: “Bij de partnerkeuze hebben we niet alleen gekeken naar de projectaanbesteding, maar ook naar potentie voor de toekomst. We zochten een partner die ons ook voor het beheer van andere, bestaande depots van dienst kon zijn.”

In Vijfhuizen ging het om de aanleg van de IT-infrastuctuur, met name het netwerkgedeelte. “Onze depots zijn grote sorteerfabrieken van honderden meters lang. Wij hebben zelf alleen de glasvezelverbinding naar buiten geregeld, verder is alles door Felton gedaan: het kantoornetwerk en het wifi-netwerk in de hal, waar het hele IT-landschap en alle sorteerscanners mee zijn verbonden. Zonder dat netwerk gebeurt er helemaal niets. DPD heeft geen warehouse, dus alle pakjes die er dagelijks in gaan, moeten er ook weer uit, anders loopt het proces vast. IT-continuïteit is daarom voor ons mission critical. De eisen die we aan een IT-partner stellen, zijn dus zeer hoog.”

DPD bus rijdend door een bos

eagerness

De criteria waarop DPD haar partner heeft geselecteerd, waren divers. Eerst werd gekeken naar kwaliteit: dekt het aanbod de vraag? Toen Felton hieraan bleek te voldoen en bovendien nog een aantrekkelijke prijsstelling hanteerde, werd het gesprek met deze gegadigde voortgezet. De getoonde flexibiliteit viel in goede aarde: Felton kon goed meebewegen met de financiering van het project en was dynamisch in de planning. Het zag er allemaal goed uit, aldus Radt. “Wat voor ons de doorslag heeft gegeven is ons referentiebezoek begin 2020 aan een grote klant van Felton, waar de bestaande situatie door Felton in beheer was genomen. De manier waarop het bedrijf zich uitsprak over Felton en hun wijze van samenwerken, nam onze koudwatervrees weg.”

Want, van koudwatervrees was wel degelijk sprake. Radt: “Kiezen voor een geheel nieuwe partij zou enigszins een gok zijn. Felton was in de race met de gedoodverfde favoriet, die ons van haver tot gort kende en waar onze medewerkers vertrouwd mee waren. Felton is heel zorgvuldig en toch voortvarend met deze delicate situatie omgegaan. Dat gaf ons de vertrouwensbasis om het project met hen aan te vliegen. En dat vertrouwen is geen moment beschaamd.”

 Wat Radt in de presentaties van Felton opviel was de eagerness om de deal te winnen. “Deze eagerness is gaandeweg het project gebleven. Vaak zie je dat partijen in hun attitude gaan schuiven zodra de handtekeningen zijn gezet. Het leuke van Felton is dat ze op geen enkel moment zijn verslapt.” Over de prestaties bij de opdracht in Vijfhuizen is hij zeer enthousiast. “We hebben het depot binnen vijf maanden uit de grond gestampt. Hoewel de startdatum een aantal keren werd verzet, heeft Felton als enige partij zijn planning weten vast te houden. Dat een partij in een nieuwe werkrelatie steevast op tijd en professioneel levert, ook nog eens conform de overeengekomen kwaliteitsnormen – dat vind ik een groot mirakel. En dat is ook buiten het IT-domein niet onopgemerkt gebleven: IT lag nu eens níet op het kritieke pad voor oplevering! Met alle stakeholders op elk niveau wisten ze bovendien een goede relatie te ontwikkelen.”

partnerschap

Op basis daarvan was het voor DPD een no-brainer om aansluitend het beheer van Vijfhuizen bij Felton onder te brengen. Tussendoor werd nog “even” een nieuw depot Maastricht opgeleverd in vijf weken. Felton werd gevraagd ook hier de IT-infrastructuur te verzorgen. Radt: “Maastricht moest supersnel worden opgezet, net voor de piekperiode 2020, en dus hebben we het momentum van Vijfhuizen benut om meteen door te schakelen met Felton. Ook in dit project bleken zij flexibel met ons te kunnen meeschakelen.”

 Het snel groeiende DPD zit in fase dat het zijn partnerships voor de toekomst zeer zorgvuldig aan moet gaan. Felton heeft een schaalgrootte die past, stelt Radt. “Als het bij ons helemaal fout gaat, moet onze CEO direct de CEO van de IT-partner kunnen bellen, waarbij ze eerst de zaak oplossen en pas daarna over centjes praten. Partnerschap is voor DPD een sleutelwoord in onze groei. Felton vult partnerschap in zoals wij dat willen: met aandacht voor onze business, met begrip en actiebereidheid. Met zo’n partner kun je je groeistrategie betrouwbaar realiseren!”

“Felton gaf ons de vertrouwensbasis om het project met hen aan te vliegen. En dat vertrouwen is geen moment beschaamd.”

Stel hier een vraag over uw ICT infrastructuur:

Contact formulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.