Om zich beter te kunnen focussen op hun kernactiviteiten kiezen veel organisaties voor outsourcing. De keuze valt daarbij idealiter op een partij die de nieuwe en bestaande infrastructuur effectief en efficiënt in de lucht kan houden. Felton heeft op basis van een doordachte private-Cloudomgeving en goede referenties van klanten een flinke groei doorgemaakt.

De Felton Private Cloud is recent op diverse punten vernieuwd. Versie 3.1 is gebaseerd op een moderne hyper-converged, software-defined infrastructuur. Uniek is het feit dat gewerkt wordt vanuit twee datacenters in Nederland. Voor iedereen die wil voorkomen dat waardevolle data verdwijnt in een niet te controleren of te lokaliseren omgeving biedt Felton volledige transparantie waar en hoe de gegevens zijn opgeslagen.

Certificeringen

Tevens beschikt Felton over een tweetal nieuwe certificeringen: het kwaliteitsstempel ISO 9001. Deze norm kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om qua processen en werkwijzen te voldoen aan de eisen van klant. Daarnaast is SOC2 behaald: hierbij toont Felton aan dat voor informatiebeveiliging, privacy, beschikbaarheid van systemen en vertrouwelijkheid, beheer processen ingericht zijn en gevolgd worden.

De Felton Private Cloud maakt gebruik van volledig webgebaseerde toegangscontrole binnen een zero trust-omgeving. Ook in combinatie met te ondersteunen legacy-IT. Via micro-segmentatie kunnen mensen binnen zogeheten ‘trust zones’ worden aangemerkt als behorend tot een bepaalde groep. Het alternatief is goed te kijken naar de applicaties om met firewalls segmenten te definiëren en alles vanuit één punt te beheren. Deze oplossing is goedkoper en bovendien beter beheerbaar.

Gebruiker in beeld

Het is de gezonde dosis ervaring, competenties en soms scepsis waarmee organisaties en hun leiders vaak geholpen zijn. Felton heeft door de werkwijze met toegewijde klantteams een helder beeld van de wensen en eisen bij de gebruiker. Kennis dus van klanten en de sectoren waarin ze opereren. Naast de juiste technische certificering is het goed snappen van de vraag essentieel. Daarin onderscheidt Felton zich van andere partijen in de markt.

Klantteams bestaan altijd uit een servicemanager, die verantwoordelijk is voor de afgesproken dienstverlening, en een senior engineer die de gehele IT-infrastructuur van de klant en de core IT-systemen overziet. Hij of zij is betrokken bij zowel de bouw als het beheer, wat garandeert dat hetgeen wordt opgeleverd uiteindelijk ook beheerbaar is. Nieuw te implementeren zaken zijn altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betrokken team.

IT-(r)evoluties

Technologische ontwikkelingen bekijk je zo altijd vanuit het juiste perspectief. Veelal wordt namelijk een revolutionaire vernieuwing verondersteld, terwijl het gaat om de evolutie van bestaande mogelijkheden en oplossingen. Zo heeft de opkomst van Cloud geen einde gemaakt aan het bestaan van hardware. Kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, is veelal niet meer dan geavanceerde statistiek – zonder begrip van de context waarin deze wordt ingezet.

Behoefte aan een objectief oordeel en advies over de stap naar al dan niet gemanagede IT-omgeving in de Cloud? Het Felton Cloud Readiness-assessment brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart. Plus eventuele DevOps-ondersteuning als vervolgstap. Klik hier voor meer informatie.

Share This