Keuze voor public of private cloud overstijgt IT

Keuze voor public of private cloud overstijgt IT

7 IT- en business afwegingen

De Cloud is een alom erkende aanjager van de digitale transformatie. Fysieke hardware wordt indien mogelijk afgeschaald en vervangen door een beheersbaar en flexibel model. Vanwege kosten, gemak en efficiëntie liggen software as a service en de public Cloud voor de hand. Maar nog lang niet alles is zomaar af te nemen als een dienst. 7 IT- en business afwegingen voor de public of private Cloud.

 

1. Zekerheid en security

Bedrijven en instellingen moeten in toenemende mate de zekerheid hebben dat bedrijfsgegevens veilig zijn opgeslagen. Dat kan in de public Cloud. Veel organisaties hebben evenwel te maken met strenge wetgeving en regulering, die bijvoorbeeld verbiedt dat data zich over de grens en/of op niet fysiek te herleiden locaties bevindt. Die zekerheid biedt de private Cloud.

2. Integratie van legacy

Verouderde IT-systemen zijn soms nog cruciaal voor het bedrijfsproces, waardoor je ze niet zomaar kunt uitzetten of vervangen. Tegelijk is deze nalatenschap vaak dermate gedateerd dat updates niet langer mogelijk zijn. Koppeling aan het moderne IT-landschap is dus riskant. In de private Cloud kan deze legacy niettemin op een veilige manier worden geïntegreerd.

3. Overzicht en kwaliteit

Bedrijfsgegevens moeten betrouwbaar, beschikbaar en van de vereiste kwaliteit zijn. In de publieke Cloud – zeker wanneer organisaties er van meerdere tegelijk gebruik maken – liggen complexiteit, gebrekkig overzicht en beheer fouten op de loer. Bij de private Cloud wordt het management juist simpeler. Dit kan zelfs geheel bij de partner worden belegd.

4. Transparantie qua kosten

Bedrijven hebben behoefte aan transparantie qua kosten, voor nu en voor de langere termijn. Wat verandert er wanneer de hoeveelheid opgeslagen gegevens toeneemt, welke prijsaanpassingen zijn sowieso te verwachten? In het geval van de public Cloud is er op kosten gebied veel onzekerheid, tegenover een grotere voorspelbaarheid in de private Cloud.

5. Bijblijven qua ontwikkeling

Technologische ontwikkelingen gaan zo hard dat IT-afdelingen het nauwelijks kunnen bijhouden. Het adoptie vermogen en de menselijke veranderingsbereidheid schieten te kort. Door aan te haken bij de juiste private Cloud leverancier, die het gehele ecosysteem van aanbieders en technologieën overziet, blijven organisaties qua IT automatisch aangehaakt.

6. Kostbare competenties

In tijden van schaarste, technisch talent en een toenemende focus op de eigen business activiteiten hebben organisaties en hun leiders andere prioriteiten dan puur het in de lucht houden van systemen. Ook het zelf migreren naar, en het managen van public Clouds legt een (te) groot beslag op de interne kennis en kunde. Ook hier biedt de private Cloud uitkomst.

7. Echte partnerships

De dominante Cloud spelers behoren tot de grootste ondernemingen ter wereld, waarbij de zakelijke verbintenis vaak puur een kwestie is van een transactie, al dan niet via de creditcard. Klanten van de private Cloud zijn voor deze aanbieders meer gelijkwaardige gesprekspartner en elkaars klankbord voor strategische, operationele en technische kwesties.

Klaar voor de Cloud?

Bedrijven maken graag gebruik van partners die de rol spelen van service integrator binnen een groter ecosysteem. Wat qua wensen en mogelijkheden naar de publieke Cloud kan: doen. Wat niet naar de Cloud kan: op locatie, in een datacenter of in de private Cloud. Voor de benodigde redundantie kan eventueel gebruik worden gemaakt van de publieke Cloud.

Felton staat hierbij garant voor connecting the dots. Tussen de diverse onderdelen en partners binnen het IT-landschap, maar dankzij domeinkennis, marktkennis en proceskennis wordt tevens de link gelegd met de totale bedrijfsvoering en strategie.

Omdat de ideale Cloud sterk afhankelijk is van organisatie-specifieke eisen en wensen ontwikkelde Felton het Cloud Readiness-assessment. Dit brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart, inclusief het pad om daar te komen.

Meer weten over dit Cloud Readiness-assessment als eerste stap omarming van de public of private Cloud? Neem dan contact op met Edwin van Korlaar via e.vankorlaar@felton.nl of bel naar 06 – 25 04 57 52.

 

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”. 

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Felton

Vooral businessleider wordt blij van Cloud

Businessdrivers voor de Cloud

Vooral businessleider wordt blij van Cloud

Bij omarming van de Cloud geven meestal IT-gerelateerde overwegingen de doorslag. In de praktijk profiteert vooral de business. De Cloud maakt betere klant- en gebruikerservaringen mogelijk en vormt de basis voor marktgerichte innovatie.

Digitale transformatie geldt nog steeds als de belangrijkste uitdaging voor veel organisaties en hun directies. Het aanbod van nieuwe technologische mogelijkheden (de digitale push) en de steeds veeleisender wordende medewerkers, klanten en consumenten (digitale pull) zorgen in combinatie voor een steeds sneller veranderend speelveld. Modernisering van het IT-landschap is hier in de eerste plaats een middel en geen doel op zichzelf.

Voor directies en hun leiders draait het in de basis om twee dingen. Ten eerste bij blijven bij alle nieuwe digitale ontwikkelingen om snel, effectief en adaptief business innovatie te kunnen realiseren. Minstens zo belangrijk is het op orde brengen en houden van de kern: het fundament van processen en systemen waarop alle klant- en marktgerichte vernieuwing gebouwd kan worden. De Cloud speelt bij het adresseren van deze uitdagingen een cruciale rol.

Naast de IT-functie, die profiteert van een stabielere, veiligere, beter beheersbare en ook kostenefficiëntere infrastructuur, halen CEO, CFO, CCO en andere business verantwoordelijken strategisch voordeel uit de Cloud. Denk aan het eenvoudig koppelen en opschalen van klantgerichte apps, implementatie van sensortechnologie (IoT), realtime-informatievoorziening, frictieloze klantervaringen en optimale ondersteuning van medewerkers – bijvoorbeeld op basis van persona’s.

Alex en Martijn

Stap naar groei

Niettemin spelen IT-leiders een sleutelrol. Het aanpakken van de IT-legacy is een belangrijke eerste stap richting groei op het gebied van omzet, marktaandeel, nieuwe producten en activiteiten. Door vernieuwing van zware traditionele kernapplicaties voor veelal modulaire, Cloudgebaseerde alternatieven wordt het immers veel simpeler om op te schalen, flexibiliteit en aanpasbaarheid te realiseren en data in deze nieuwe omgeving te kunnen ontsluiten.

Daarnaast kunnen in de Cloud-infrastructuur (IaaS) sneller en makkelijker nieuwe zaken worden toegevoegd en geïntegreerd. Van standaard beschikbare applicaties (SaaS) tot door eigen of externe developers zelf ontwikkelde mogelijkheden. Bijvoorbeeld op basis van leidende Cloudplatformen (PaaS). Zo ontstaat een steeds meer modulaire IT-inrichting binnen een dynamisch ecosysteem van Clouds, apps, infrastructuur oplossingen en partners.

Voor alle duidelijkheid: dat lukt niet met in beton gegoten systemen, vastgeroeste structuren, werkwijzen en niet op elkaar aansluitende leveranciers. Dat is de pijn waar veel organisaties mee worstelen. De Cloud is hier een belangrijk deel van de oplossing.

Waardestromen

Organisaties, directies en hun medewerkers moeten beseffen wat ze allemaal kunnen doen wanneer de IT- en datahuishouding op orde zijn. Wanneer alles op elkaar aansluit – inclusief de leveranciers – kun je processen optimaliseren, nieuwe waardestromen creëren en van data informatie maken: de bron van business gerichte inzichten en innovatie.

Bij veel organisaties en hun leiders valt dat laatste ver buiten de scope. Ze zijn immers nog volop bezig met het op orde brengen van de kern: een betere en kostenefficiëntere infrastructuur, een hogere mate van continuïteit door minder uitval van systemen.

Ondertussen wordt de druk vanuit de grote techbedrijven steeds groter. Die gaan qua ontwikkelingen zo ontzettend hard dat CIO’s, CTO’s en andere IT-verantwoordelijken het maar met moeite kunnen bijhouden. Hun adoptie vermogen maar ook de veranderingsbereidheid van de mensen in hun organisatie schiet daarvoor te kort.

Tenzij je de basis belegt bij een Cloudpartner die je meeneemt in deze nieuwe wereld en de link legt met voor de organisatie relevante spelers in het ecosysteem waarin de grote platform spelers, niche-softwareleveranciers en bijvoorbeeld adviseurs op het gebied van adoptie of andere manieren van werken allemaal hun plek hebben. Zo maak je automatisch slagen met zowel IT- als business innovatie en daar wordt uiteindelijk iedereen blij van.

Benieuwd naar de 7 IT- en business afwegingen voor de public of private Cloud? Lees het volgende blog “Keuze voor public of private Cloud overstijgt IT”.

 

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”. 

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Felton

Private Cloud speelt sleutelrol in digitale transformatie

Blog

Private Cloud speelt sleutelrol in digitale transformatie

Digitale transformatie is geen kwestie van puur op klanten en medewerkers gerichte features, maar gaat altijd gepaard met een efficiënte, duurzame, performante en flexibele back-end. CIO‘s en andere IT-verantwoordelijken zijn – naast de nieuwe digitale businessmogelijkheden in de front-office – doorgaans net zo druk met het opruimen van hun legacy in hun operationele IT-kern.

Moderniseren of toch on-premise? 

In sommige gevallen is het niet heel lastig om delen van het IT-landschap te moderniseren. Met de opkomst van Software as a Service kunnen applicaties steeds vaker (en soms zelfs nog uitsluitend) als een dienst worden afgenomen. We zien daarnaast een groeiende beweging naar de publieke Cloud.

Vergelijk het met de streamingdienst Spotify op de telefoon in plaats van het verzamelen van MP3-muziekbestanden op een speciale speler. Vanwege kosten, gemak en efficiëntie liggen SaaS en de public Cloud voor de hand. Maar ertussenin zit nog een wereld van overerfde, veelal verouderde ‘on-premise’ systemen en andere beperkingen.

Nog lang niet alles is af te nemen als een dienst. Soms is het vanwege eisen op het gebied van security, privacy of compliance nodig om fysiek bij systemen of data te kunnen. Andere zaken zijn moeilijk te migreren of kritisch voor het eigen businessproces. Zelf in controle zijn over data is voor veel organisaties sowieso steeds belangrijker geworden.

3 redenen waarom de public Cloud niet altijd past

1. Onlosmakelijke legacy

Legacy-systemen kunnen vaak niet geüpgrade worden voor de public Cloud, omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de rest van het IT-landschap. Een van onze klanten is een bouwbedrijf dat werkt met zaagmachines en apparaten voor het mengen van verf. Omdat deze machines aangestuurd worden door verouderde en niet te upgraden Windows-software staan ze losgekoppeld op de locatie. Onze toegevoegde waarde is dat we die legacy-systemen op een veilige manier toch kunnen connecten.

2. Risico’s en compliance

Een continue beschikbaarheid is in veel sectoren cruciaal. Of het nu gaat om banken, retailers of ziekenhuizen – de IT moet het gewoon altijd doen. De uptime van systemen en de beveiliging van en volledige controle over al dan niet persoonlijke gegevens zijn vaak cruciaal. Zeker in een tijd van toenemende bedreiging van buitenaf en verborgen kwetsbaarheden in de systemen, want je wordt als organisatie eigenlijk continu aangevallen.

3. Benodigde competenties

Een andere reden om de bestaande IT dichtbij je te houden is dat migratie naar de Cloud een beroep doet op andersoortige kennis en kunde. In tijden van schaars technisch talent en een toenemende focus op de eigen businessactiviteiten hebben organisaties en hun leiders andere prioriteiten. Het probleem is daarbij wel dat je niet profiteert van de mogelijkheden in de markt en de voordelen van flexibiliteit en afrekenen op basis van gebruik.

6 voordelen van een private Cloud

De private Cloud is een manier om de digitale transformatie te versnellen en als organisatie klaar te zijn voor een eventuele toekomst in de publieke Cloud. Fysieke hardware wordt, indien mogelijk, afgeschaald, afgebouwd en vervangen door een flexibel model. Legacy kan deels of in z’n geheel worden gemigreerd naar een veilige en beheersbare omgeving, waarbij de dienstverlener de klant desgewenst geheel ontzorgt. Voordelen zijn:

1. Beschikbaarheid

2. Security op orde

3. Hoge prestaties

4. Competenties binnen handbereik

5. Altijd de nieuwste technologie

6. Koppeling met public Cloud

Bedrijven maken graag gebruik van partners die de rol spelen van Service Integrator binnen een groter ecosysteem. Om alles te koppelen en te integreren. Wat naar de publieke Cloud kan: altijd doen. Wat niet naar de Cloud kan: op locatie, in een datacenter of in de private Cloud. Voor de benodigde redundantie kan eventueel gebruik worden gemaakt van de publieke Cloud. In die afweging zit tevens een grote kans om de TCO te verlagen.

Stamhuis Groep over de voordelen van de private Cloud

Nieuwe technologie is voor bouwbedrijf Stamhuis Groep een belangrijk middel om zich te onderscheiden. Zo werken zij met geavanceerde 3D-modellen in plaats van tekeningen, zelfs op locatie. “Dit vereist een high-performance, realtime-informatievoorziening”, zegt Manager ICT Wilco Verburg. “Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren.”

“Wij willen een minimale uptime van 98 procent”, vervolgt Verburg. “Tot nu toe zit Felton daarboven.” De techniek ondersteunt het primaire businessproces, waarbij Stamhuis maximaal gebruik wil maken van standaarden. “We hadden voorheen nog veel applicaties on-premise, maar we besloten niet meer te investeren in ijzer en de Felton Private Cloud in te gaan.”

We zien dit bij meer klanten. Omarming van de publieke Cloud gaat in de eerste plaats om hun realiteit en behoeften: hoe help je ze verder. Uitgangspunt zijn dus de businessuitdagingen of businessdrivers, daarna volgt de technologie. Zo kunnen bedrijven optimaal innoveren en versnellen. Terwijl ondertussen efficiëntie en performance zijn geregeld. We nemen organisaties mee in de nieuwe wereld.

Persona’s

Naast een toenemende businessfocus zien we nog een andere tendens. Zo wordt aan de klantzijde vaak gewerkt met persona’s: gedetailleerde beschrijvingen van ideale of typerende eindklanten of gebruikers. Door die differentiatie kun je mensen op een specifieke manier gebruik laten maken van hetgeen ze nodig hebben.

Een medewerker op het gebied van kantoorautomatisering heeft bijvoorbeeld andere behoeften dan een tekenaar of een onderhoudsmonteur. Wij zijn de partner die de mensen achter deze persona’s zo goed mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld op basis van de persona op maat geconfigureerde of gemaakte oplossingen. De tekenaar krijgt de beschikking over een zware desktopcomputer, met specifieke software al dan niet geserviced vanuit een datacenter of de private Cloud. Terwijl een kantoormedewerker werkt op basis van de Office-toepassingen via SaaS.

Readiness assessment

Organisaties hebben hun eigen core-bedrijfsprocessen en dienstverlening zelf goed in de vingers. De technische kennis en kunde voor een migratie naar de private en eventueel deels publieke Cloud is in de markt voorhanden. IT-consultants en engineers van Felton helpen bij de transformatie naar andere, digitale activiteiten, door hardware, software en Cloud optimaal in te zetten.

Als Managed Service Provider bieden we niet alleen IT-vaardigheden, maar brengen we ook domeinkennis, marktkennis, proceskennis en businesskennis in. Kennis van de totale bedrijfsvoering. Op basis daarvan schetsen we een IT-roadmap die aansluit op de strategie.

Omdat de ideale Cloud sterk afhankelijk is van organisatie-specifieke eisen en wensen op het gebied van security, kosten en wendbaarheid is het Cloud Readiness-assessment ontwikkeld. Dit brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart, inclusief het pad om daar te komen.

Wil je meer weten over dit Cloud Readiness-assessment? Neem dan contact op met Edwin van Korlaar via e.vankorlaar@felton.nl of bel naar 06 – 25 04 57 52.

 

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”. 

Bart Sondermeijer

Felton Private Cloud

Lees meer over de Felton Private Cloud en ontdek de voordelen. Bart Sondermeijer, STO, vertelt hier meer over.

Security beleid

Heeft jouw organisatie inzicht in alle relevante security bedreigingen en kwetsbaarheden? Alwin Veen vertelt jou hier meer over. 

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied private Cloud of IT security oplossingen?

Neem contact op met Felton

KwadrantGroep

REFERENTIECASE

KwadrantGroep
KwadrantGroep

“Onze infrastructuur is klaar voor verdere innovatie”.  

Toekomstbestendige IT-infrastructuur voor KwadrantGroep

Binnen zorginstellingen worden schaarse mensenhanden steeds vaker ondersteund door technologische oplossingen. KwadrantGroep realiseerde samen met Felton een flexibele, kostenefficiënte en toekomstbestendige IT-infrastructuur als basis voor innovatie. “Al die nieuwe mogelijkheden helpen ons nu en in de toekomst de juiste dingen te doen in minder tijd”, zegt Ronald Leemeijer van de Friese ouderenzorginstelling.

KwadrantGroep biedt met zo’n 6.000 medewerkers onder diverse bedrijfsnamen een totaalpakket aan ouderenzorg, zoals woonlocaties, dagopvang en thuiszorg. Naast de 25 zorgtehuizen zijn er zo’n 75 kleinere kantoortjes en steunpunten in de wijken. Die versnippering van locaties over Friesland zorgt voor de nodige uitdagingen op IT-gebied.

 “Uiteindelijk moeten alle vestigingen wel met elkaar worden verbonden”, zegt Service Owner Ronald Leemeijer. “Dat deden we tot voor kort op basis van Citrix, via een IP-VPN-netwerkverbinding gekoppeld aan systemen en toepassingen in het centrale datacenter.” Hoewel er op zich weinig mis is met deze infrastructuur, past die volgens hem steeds minder bij de manier waarop moderne IT-landschappen zijn georganiseerd.

Online werkplek

Leemeijer: “Net als de Microsoft 365-omgeving kunnen steeds meer applicaties in de zorg als een service (SaaS) vanuit de cloud worden afgenomen. Denk aan het cliëntendossier, personeelszaken en kwaliteitsborging. Omdat het datacenter voor die toepassingen strikt genomen niet langer nodig is, komt een volledige online werkplek binnen handbereik: Microsoft 365, al dan niet aangevuld met ‘widgets’ voor specifieke toepassingen.”

Binnen KwadrantGroep is deze ambitie besproken met Felton. “Als uitkomst van een gezamenlijke architectuursessie is toen de vertaling gemaakt naar een oplossing op basis van een software-defined wide erea network (SD WAN). In de praktijk is Citrix daarmee nog niet uitgefaseerd, omdat sommige zorgtoepassingen nog steeds via ons eigen datacenter ontsloten worden.” Een gecombineerde oplossing dus.

Als Service Owner is Ronald Leemeijer een opdrachtgevende en regievoerende servicemanager – verantwoordelijk voor de afspraken met leveranciers, de aansturing van projecten en innovaties. “Het gaat bij dat laatste met name om de vraag hoe we zaken in de toekomst beter kunnen doen of inrichten, belangrijk in een krappe arbeidsmarkt.”

Daarnaast vallen puur technische componenten zoals netwerken, servers en printers onder zijn hoede. KwadrantGroep heeft 24 eigen IT’ers in dienst, aangevuld met een externe projectleider en de ondersteuning vanuit Felton voor de infrastructuur.

KwadrantGroep

Proof of Concept

“Een andere uitdaging is het CuraTec-systeem, dat we ook wel de 112 van de zorg noemen: een systeem waarbij onder andere verpleegkundigen kunnen worden opgeroepen.” De bekende noodknop bij het bed wordt steeds vaker uitgebreid met val- en dwaaldetectie met op basis van hals- en polszenders. “Dat systeem werkte met de zogeheten E-line en een backup via het normale internet.”

Die E-line is niet alleen kostbaar maar heeft ook technische nadelen in termen van systeemprestaties (met name bij schakelen tussen verbindingen) en qua lokale beschikbaarheid. “Tijdens de architectuursessie met Felton hebben we dit eveneens vertaald naar de SD WAN-oplossing. In een proof of concept hebben we gelijk ook internettelefonie meegenomen.”

In 2020 is KwadrantGroep gestart met het overzetten van alle honderd locaties. Leemeijer: “Felton ontzorgt ons met de installatie van de firewalls. Ik hoef de medewerkers van de kantoortjes alleen maar te vragen om ze binnen te laten en zij doen de rest. Daarnaast doet ze het onderhoud van de infrastructuur. We draaien in principe op het netwerk van Vodafone, maar bij problemen schakelt de SD-WAN oplossing automatisch over op de backup-verbinding. Tijdens onderhoud laten we Felton de boel soms uit voorzorg omzetten naar de backup-coaxverbinding van Ziggo.”

KwadrantGroep

Businesscase

Uiteindelijk bespaart KwadrantGroep per locatie honderden euro’s of meer op kosten voor de E-line in combinatie met de oude securityoplossing. “Los van de mogelijkheden was de businesscase dus snel gemaakt.” Naast voordelen op het gebied van kosten en techniek biedt dit alles nog een ander voordeel. “We kunnen ons als KwadrantGroep beter richten op de kerntaken: het zo goed mogelijk kunnen leveren van ouderenzorg.”

Daarbij speelt zoals gezegd de uitdaging dat er simpelweg te weinig mensen beschikbaar zijn. “Technologie kan helpen om toch alle taken te kunnen verrichten. Dankzij het zorgoproepsysteem van CuraTec kunnen we 60 appartementen met één persoon in plaats van meerdere medewerkers aan. Innovatieve technologie helpt ons niet aan handjes, wel laat ons wel slimmer werken.”

Een volgende uitdaging is dat steeds meer bewoners in de zorgcentra hun eigen tv- en internetabonnementen inbrengen. “Mensen willen internet, wifi, streamingdiensten, maar ook hun smart-tv’s en gameconsoles kunnen aansluiten. Hoe zorg je ervoor dat straks 60 kamers zonder probleem gebruik maken van hun eigen oplossingen? Dat is voor de toekomst wel een vraagstuk.”

Het stopt dus niet met de huidige innovatieslag. “Ook toekomstige initiatieven moeten passen op de onderliggende infrastructuur. Al die nieuwe mogelijkheden, waar ook het bestuur van KwadrantGroep hoog op wil inzetten, helpen ons om nu en in de toekomst de juiste dingen te doen in minder tijd.”

“Innovatieve technologie helpt ons niet aan meer handjes, wel laat ons wel slimmer werken”

Crédit Agricole Consumer Finance

REFERENTIECASE

Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance

“Een goede technische infrastructuur is fundamenteel”.

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland helpt consumenten op een veilige, snelle en eenvoudige manier om hun wensen te realiseren. De marktleider in consumptief krediet onderscheidt zich door verregaande expertise en digitaal gemak. Hennie Verhoeven is onder meer verantwoordelijk voor een beschikbare en veilige IT-infrastructuur. “Felton heeft in de loop der jaren bewezen een echte partner te zijn.”

Verhoeven is sinds een half jaar Head of ICT bij Crédit Agricole Consumer Finance en daarmee eindverantwoordelijk voor de totale IT van de van oorsprong Franse kredietverstrekker. Haar afdeling bestaat uit 45 mensen die zich richten op zowel de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit als de technische ondersteuning van infrastructuur, security en digitale werkplek. Waar de eigen mensen zich vooral focussen op applicatieontwikkeling, computing en storage, draagt Felton sinds 2007 zorg voor de technische infrastructuur.

Managed Services

De laatste jaren is daarbij voor enkele onderdelen sprake van een volledig gemanagede dienstverlening. Hennie Verhoeven: “De mensen van Felton kennen ons systeemlandschap en de business heel goed en denken vanuit die optiek voortdurend met ons mee. Ook qua dna is er een match: doen wat je zegt, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, geen kouwe drukte, geven en nemen. Daarnaast gunnen we elkaar wat. Eigenlijk voelt het heel collegiaal en dat is goud waard.”

De ervaring en de manier van werken vormen voor de Head of ICT een belangrijke toegevoegde waarde. “Wij weten qua kennis en vaardigheden precies wat we aan Felton hebben. In de afgelopen jaren zijn er aan de managed services rond de infrastructuur dan ook diverse zaken toegevoegd. Bijvoorbeeld het technische beheer en de security van de Linux-omgeving – dat binnen Crédit Agricole Consumer Finance naast Microsoft draait.”

Crédit Agricole Consumer Finance

Onder controle

De IT-medewerkers van Crédit Agricole Consumer Finance werken verdeeld over zes DevOps-teams, die elk bestaan uit mensen vanuit de diverse ’chapters’ – medewerkers en leidinggevenden binnen een specifiek expertisegebied. “Naast de product owner, scrum master en relevante IT’ers zijn binnen de DevOps-teams mensen uit de business vertegenwoordigd. Ook de specialisten van Felton maken onderdeel uit van deze DevOps-teams. Drie teams hebben een functionele focus, de andere drie richten zich op infrastructuur, security en de werkomgeving.”

Een goede technische infrastructuur is volgens Verhoeven fundamenteel voor een goede dienstverlening naar interne en externe klanten. “Alles valt of staat ermee. Neem de ‘Mijn’-omgeving waarin kredietconsumenten snel inzicht kunnen krijgen in hun contracten. Onze medewerkers willen goed en ongestoord kunnen werken. Zeker in een tijd van toenemende bedreiging van buitenaf en kwetsbaarheden in de systemen, want je bent als organisatie eigenlijk continu ‘under attack’. Veiligheid en 24×7 ‘in control zijn’ is cruciaal. Om problemen voor te zijn heb je specialisten nodig.”

Voor de komende maanden staat onder meer de vervanging van de door Felton beheerde, maar niet langer door de fabrikant ondersteunde firewall op de rol. “Felton doet de installatie en configuratie, in nauwe samenwerking met onze medewerkers – met name het testen, omdat de nieuwe configuratie gevolgen kan hebben voor beschikbaarheid en bereikbaarheid van applicaties. Daarnaast speelt op termijn de herziening van de doelarchitectuur, waarbij we ook Felton om advies vragen.”

Crédit Agricole Consumer Finance

Klantenteam

Een belangrijke meerwaarde van Felton is de ondersteuning door de betrokken klantenteams. Deze bestaan altijd uit een servicemanager, die verantwoordelijk is voor de afgesproken dienstverlening, en een senior engineer die betrokken is bij zowel de bouw als het beheer. Dat laatste garandeert dat hetgeen wordt opgeleverd uiteindelijk ook beheerbaar is. Nieuw te implementeren zaken zijn altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betrokken team. 

“We konden bij de ondersteuning vanuit Felton lange tijd een beroep doen op dezelfde groep mensen”, vertelt Hennie Verhoeven over haar ervaringen met het klantenteam. “Dat werkte altijd erg goed, omdat je elkaar echt door en door kent. Intussen hebben we een nieuw aanspreekpunt, met wie we wat mij betreft op de vertrouwde wijze verder gaan.”

Competenties en expertise zijn binnen het klantenteam altijd binnen handbereik. “Dat is sowieso het geval, omdat Felton-mensen binnen onze teams aan het werk zijn. Maar als er echt iets speelt, of er moet een verandering worden doorgevoerd, dan komt het klantenteam bij elkaar. Nogmaals: in de totale samenwerking voelt Felton als een onderdeel van de eigen organisatie.”

Meedenken

De Head of ICT benadrukt andermaal haar tevredenheid over feit dat de mensen van Felton met haar meedenken. Ze blikt terug op de periode dat ze, komend vanuit de applicatiekant, nieuw aantrad als eindverantwoordelijke voor de totale IT. “Ik was nog niet zo ingevoerd in de infrastructuur en sprak dat tegenover Felton eerlijk uit. De CTO zei toen ‘komt goed, wij gaan je helpen’. Dat is precies de betrokkenheid die je zoekt. Het is gewoon fijn om de mensen van Felton naast je te hebben.”

“Om securityproblemen voor te kunnen zijn heb je specialisten nodig”

Cannock Chase

REFERENTIECASE

Cannock Chase
Het Binnenhof in Den Haag

“Volwaardige gesprekspartner voor de totale IT-omgeving”. 

Met oog op groeiambities besloot het in betalingsoplossingen gespecialiseerde Cannock in 2018 de inrichting en het beheer van de IT-infrastructuur uit te besteden. “Onze uitdaging was om bij te blijven”, zegt Manager Services Raoul Jonkers. “De infrastructuur moest veilig, snel, stabiel en tegelijk flexibel zijn, om onze medewerkers en klanten maximaal te ondersteunen.” De managed services van Felton staan sindsdien garant voor de vereiste continuïteit en klantervaring.

Cannock helpt mensen, bedrijven en instellingen met betalingsoplossingen die bijdragen aan het structureel voorkomen van achterstanden. Met meer dan 350 medewerkers en kantoren in Rotterdam, Druten en Brouwershaven maakt de snelgroeiende organisatie het verschil door zich diepgaand te verplaatsen in de klantbehoefte op het gebied van facturatie- en creditmanagementprocessen. 

Geen beperkingen

“Om ons te kunnen richten op de kernprocessen zochten we een partner die ons qua infrastructuur volledig ontzorgt”, aldus Raoul Jonkers, als Manager Services verantwoordelijk voor alle via outsourcing aangewende dienstverlening. “Felton is misschien niet de grootste partij, maar ze hadden een pragmatische uitstraling. Zij gaven ons sterk het gevoel dat ze de techniek beheersten en het ook op een voor ons goede manier toepasbaar konden maken. Dit was goed genoeg om de hele infrastructuur aan hen uit te besteden: van hardware tot inrichting en beheer van de private en public clouds.”

Felton heeft zich bewezen door een gedegen dienstverlening en ondersteuning. “Ze hebben een goede visie op de totale IT-infrastructuur en overzien de consequenties van IT-gerelateerde keuzes. Bijvoorbeeld rond onze al dan niet in-huis gebouwde applicaties en te integreren SaaS-diensten. Indien nodig komen ze met alternatieve oplossingen en scenario’s.” Een ander voordeel van die integrale aanpak en visie is dat potentiële storingen of performance-kwesties proactief worden geadresseerd en opgelost. “Ze zijn met hun managed services een volwaardige gesprekspartner voor onze totale IT-omgeving.”

Hybride werken

Een van de veranderingen van de afgelopen twee jaar is de manier waarop aangekeken wordt tegen remote werken. “De suggestie van Felton aan het begin van de pandemie was om bij thuiswerken minder te leunen op de private cloud en meer gebruik te maken van bestaande Outlook-functionaliteit. Je hoeft dan niet op drie plekken aan te loggen en je bespaart serverruimte. Dat was een goede suggestie.”

 Cannock anticipeert nu op meer structureel hybride werken door aanpassingen in de infrastructuur, zoals het vervangen van relatief dure en beperkte thin clients voor hybride werkplekken: laptops met een scherm. “Volledig veilig dankzij continue VPN-verbindingen, multi-factor authenticatie en data die automatisch wordt opgeslagen op de OneDrive. Eventueel kan er tijdelijk zonder internetverbinding worden gewerkt. Medewerkers zijn onze belangrijkste assets en die moet je zo goed mogelijk ondersteunen.”

Man die thuiswerkt aan de keukentafel

Betrokken klantenteams

Een belangrijke meerwaarde van Felton is de unieke ondersteuning door de betrokken klantenteams. Deze bestaan altijd uit een Service Manager, die verantwoordelijk is voor de afgesproken dienstverlening, en een senior engineer die betrokken is bij zowel de bouw als het beheer. Dat laatste garandeert dat hetgeen wordt opgeleverd uiteindelijk ook beheersbaar is. Nieuw te implementeren zaken zijn altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betrokken team.

 “Het contact met Felton is heel open, transparant en direct”, oordeelt Raoul Jonkers. “In plaats van te moeten communiceren over verschillende schijven, zijn altijd de juiste mensen betrokken. Bovendien komen technische en beleidsmatige zaken altijd samen in het klantenteam, waardoor het nooit een belemmering vormt voor het ander. Het is ook mooi om te zien dat de senior engineer voeling heeft met onze businessprocessen. Het voelt allemaal als een interne IT-afdeling.”

Servicedesk

Cannock had tot voor kort een eigen Servicedesk, maar door toenemende complexiteit van het IT-landschap in combinatie met schaarste van bekwame mensen is besloten om ook dit aan Felton uit te besteden. Die ondersteuning gaat verder dan alleen de door Felton gemanagede IT-infrastructuur en betreft ook de in-huis ontwikkelde software en gekoppelde SaaS-diensten – bijvoorbeeld voor processen rond fysieke postverzending en financiën. 

Jonkers: “Naast een betere focus op onze kernprocessen heeft dit geleid tot minder escalaties, meer stabiliteit en snelle opvolging. Ook zaken buiten de verantwoordelijkheid van Felton dragen de servicemedewerkers snel over aan de betrokken teams. Wanneer het de IT-infrastructuur betreft betrekken ze hun eigen specialisten.” 

gebruikerservaring

Cannock is zelf ook een outsourcingspartij. “Ook wij werken niet vóór, maar mét onze opdrachtgevers, net als Felton. Ze opereren niet alleen vanuit SLA’s en KPI’s, maar kijken vooral naar de gebruikerservaring bij de klant. En of de technologie nog wel ondersteunend is aan de bedrijfsdoelen. Dat maakt dat we ze op die terreinen een grote mate van vrijheid gunnen – zoals we die zelf ook graag hebben bij klanten. Felton heeft op basis van ingebrachte kennis en kunde ruimschoots aangetoond dit aan te kunnen.” 

“Felton heeft een goede visie op de totale IT-infrastructuur en overziet de consequenties van IT-gerelateerde keuzes. Indien nodig komen ze met alternatieve oplossingen en scenario’s”