Keuze voor public of private cloud overstijgt IT

Keuze voor public of private cloud overstijgt IT

7 IT- en business afwegingen

De Cloud is een alom erkende aanjager van de digitale transformatie. Fysieke hardware wordt indien mogelijk afgeschaald en vervangen door een beheersbaar en flexibel model. Vanwege kosten, gemak en efficiëntie liggen software as a service en de public Cloud voor de hand. Maar nog lang niet alles is zomaar af te nemen als een dienst. 7 IT- en business afwegingen voor de public of private Cloud.

 

1. Zekerheid en security

Bedrijven en instellingen moeten in toenemende mate de zekerheid hebben dat bedrijfsgegevens veilig zijn opgeslagen. Dat kan in de public Cloud. Veel organisaties hebben evenwel te maken met strenge wetgeving en regulering, die bijvoorbeeld verbiedt dat data zich over de grens en/of op niet fysiek te herleiden locaties bevindt. Die zekerheid biedt de private Cloud.

2. Integratie van legacy

Verouderde IT-systemen zijn soms nog cruciaal voor het bedrijfsproces, waardoor je ze niet zomaar kunt uitzetten of vervangen. Tegelijk is deze nalatenschap vaak dermate gedateerd dat updates niet langer mogelijk zijn. Koppeling aan het moderne IT-landschap is dus riskant. In de private Cloud kan deze legacy niettemin op een veilige manier worden geïntegreerd.

3. Overzicht en kwaliteit

Bedrijfsgegevens moeten betrouwbaar, beschikbaar en van de vereiste kwaliteit zijn. In de publieke Cloud – zeker wanneer organisaties er van meerdere tegelijk gebruik maken – liggen complexiteit, gebrekkig overzicht en beheer fouten op de loer. Bij de private Cloud wordt het management juist simpeler. Dit kan zelfs geheel bij de partner worden belegd.

4. Transparantie qua kosten

Bedrijven hebben behoefte aan transparantie qua kosten, voor nu en voor de langere termijn. Wat verandert er wanneer de hoeveelheid opgeslagen gegevens toeneemt, welke prijsaanpassingen zijn sowieso te verwachten? In het geval van de public Cloud is er op kosten gebied veel onzekerheid, tegenover een grotere voorspelbaarheid in de private Cloud.

5. Bijblijven qua ontwikkeling

Technologische ontwikkelingen gaan zo hard dat IT-afdelingen het nauwelijks kunnen bijhouden. Het adoptie vermogen en de menselijke veranderingsbereidheid schieten te kort. Door aan te haken bij de juiste private Cloud leverancier, die het gehele ecosysteem van aanbieders en technologieën overziet, blijven organisaties qua IT automatisch aangehaakt.

6. Kostbare competenties

In tijden van schaarste, technisch talent en een toenemende focus op de eigen business activiteiten hebben organisaties en hun leiders andere prioriteiten dan puur het in de lucht houden van systemen. Ook het zelf migreren naar, en het managen van public Clouds legt een (te) groot beslag op de interne kennis en kunde. Ook hier biedt de private Cloud uitkomst.

7. Echte partnerships

De dominante Cloud spelers behoren tot de grootste ondernemingen ter wereld, waarbij de zakelijke verbintenis vaak puur een kwestie is van een transactie, al dan niet via de creditcard. Klanten van de private Cloud zijn voor deze aanbieders meer gelijkwaardige gesprekspartner en elkaars klankbord voor strategische, operationele en technische kwesties.

Klaar voor de Cloud?

Bedrijven maken graag gebruik van partners die de rol spelen van service integrator binnen een groter ecosysteem. Wat qua wensen en mogelijkheden naar de publieke Cloud kan: doen. Wat niet naar de Cloud kan: op locatie, in een datacenter of in de private Cloud. Voor de benodigde redundantie kan eventueel gebruik worden gemaakt van de publieke Cloud.

Felton staat hierbij garant voor connecting the dots. Tussen de diverse onderdelen en partners binnen het IT-landschap, maar dankzij domeinkennis, marktkennis en proceskennis wordt tevens de link gelegd met de totale bedrijfsvoering en strategie.

Omdat de ideale Cloud sterk afhankelijk is van organisatie-specifieke eisen en wensen ontwikkelde Felton het Cloud Readiness-assessment. Dit brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart, inclusief het pad om daar te komen.

Meer weten over dit Cloud Readiness-assessment als eerste stap omarming van de public of private Cloud? Neem dan contact op met Edwin van Korlaar via e.vankorlaar@felton.nl of bel naar 06 – 25 04 57 52.

 

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”. 

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Felton

Vooral businessleider wordt blij van Cloud

Businessdrivers voor de Cloud

Vooral businessleider wordt blij van Cloud

Bij omarming van de Cloud geven meestal IT-gerelateerde overwegingen de doorslag. In de praktijk profiteert vooral de business. De Cloud maakt betere klant- en gebruikerservaringen mogelijk en vormt de basis voor marktgerichte innovatie.

Digitale transformatie geldt nog steeds als de belangrijkste uitdaging voor veel organisaties en hun directies. Het aanbod van nieuwe technologische mogelijkheden (de digitale push) en de steeds veeleisender wordende medewerkers, klanten en consumenten (digitale pull) zorgen in combinatie voor een steeds sneller veranderend speelveld. Modernisering van het IT-landschap is hier in de eerste plaats een middel en geen doel op zichzelf.

Voor directies en hun leiders draait het in de basis om twee dingen. Ten eerste bij blijven bij alle nieuwe digitale ontwikkelingen om snel, effectief en adaptief business innovatie te kunnen realiseren. Minstens zo belangrijk is het op orde brengen en houden van de kern: het fundament van processen en systemen waarop alle klant- en marktgerichte vernieuwing gebouwd kan worden. De Cloud speelt bij het adresseren van deze uitdagingen een cruciale rol.

Naast de IT-functie, die profiteert van een stabielere, veiligere, beter beheersbare en ook kostenefficiëntere infrastructuur, halen CEO, CFO, CCO en andere business verantwoordelijken strategisch voordeel uit de Cloud. Denk aan het eenvoudig koppelen en opschalen van klantgerichte apps, implementatie van sensortechnologie (IoT), realtime-informatievoorziening, frictieloze klantervaringen en optimale ondersteuning van medewerkers – bijvoorbeeld op basis van persona’s.

Alex en Martijn

Stap naar groei

Niettemin spelen IT-leiders een sleutelrol. Het aanpakken van de IT-legacy is een belangrijke eerste stap richting groei op het gebied van omzet, marktaandeel, nieuwe producten en activiteiten. Door vernieuwing van zware traditionele kernapplicaties voor veelal modulaire, Cloudgebaseerde alternatieven wordt het immers veel simpeler om op te schalen, flexibiliteit en aanpasbaarheid te realiseren en data in deze nieuwe omgeving te kunnen ontsluiten.

Daarnaast kunnen in de Cloud-infrastructuur (IaaS) sneller en makkelijker nieuwe zaken worden toegevoegd en geïntegreerd. Van standaard beschikbare applicaties (SaaS) tot door eigen of externe developers zelf ontwikkelde mogelijkheden. Bijvoorbeeld op basis van leidende Cloudplatformen (PaaS). Zo ontstaat een steeds meer modulaire IT-inrichting binnen een dynamisch ecosysteem van Clouds, apps, infrastructuur oplossingen en partners.

Voor alle duidelijkheid: dat lukt niet met in beton gegoten systemen, vastgeroeste structuren, werkwijzen en niet op elkaar aansluitende leveranciers. Dat is de pijn waar veel organisaties mee worstelen. De Cloud is hier een belangrijk deel van de oplossing.

Waardestromen

Organisaties, directies en hun medewerkers moeten beseffen wat ze allemaal kunnen doen wanneer de IT- en datahuishouding op orde zijn. Wanneer alles op elkaar aansluit – inclusief de leveranciers – kun je processen optimaliseren, nieuwe waardestromen creëren en van data informatie maken: de bron van business gerichte inzichten en innovatie.

Bij veel organisaties en hun leiders valt dat laatste ver buiten de scope. Ze zijn immers nog volop bezig met het op orde brengen van de kern: een betere en kostenefficiëntere infrastructuur, een hogere mate van continuïteit door minder uitval van systemen.

Ondertussen wordt de druk vanuit de grote techbedrijven steeds groter. Die gaan qua ontwikkelingen zo ontzettend hard dat CIO’s, CTO’s en andere IT-verantwoordelijken het maar met moeite kunnen bijhouden. Hun adoptie vermogen maar ook de veranderingsbereidheid van de mensen in hun organisatie schiet daarvoor te kort.

Tenzij je de basis belegt bij een Cloudpartner die je meeneemt in deze nieuwe wereld en de link legt met voor de organisatie relevante spelers in het ecosysteem waarin de grote platform spelers, niche-softwareleveranciers en bijvoorbeeld adviseurs op het gebied van adoptie of andere manieren van werken allemaal hun plek hebben. Zo maak je automatisch slagen met zowel IT- als business innovatie en daar wordt uiteindelijk iedereen blij van.

Benieuwd naar de 7 IT- en business afwegingen voor de public of private Cloud? Lees het volgende blog “Keuze voor public of private Cloud overstijgt IT”.

 

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”. 

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Felton

Private Cloud speelt sleutelrol in digitale transformatie

Blog

Private Cloud speelt sleutelrol in digitale transformatie

Digitale transformatie is geen kwestie van puur op klanten en medewerkers gerichte features, maar gaat altijd gepaard met een efficiënte, duurzame, performante en flexibele back-end. CIO‘s en andere IT-verantwoordelijken zijn – naast de nieuwe digitale businessmogelijkheden in de front-office – doorgaans net zo druk met het opruimen van hun legacy in hun operationele IT-kern.

Moderniseren of toch on-premise? 

In sommige gevallen is het niet heel lastig om delen van het IT-landschap te moderniseren. Met de opkomst van Software as a Service kunnen applicaties steeds vaker (en soms zelfs nog uitsluitend) als een dienst worden afgenomen. We zien daarnaast een groeiende beweging naar de publieke Cloud.

Vergelijk het met de streamingdienst Spotify op de telefoon in plaats van het verzamelen van MP3-muziekbestanden op een speciale speler. Vanwege kosten, gemak en efficiëntie liggen SaaS en de public Cloud voor de hand. Maar ertussenin zit nog een wereld van overerfde, veelal verouderde ‘on-premise’ systemen en andere beperkingen.

Nog lang niet alles is af te nemen als een dienst. Soms is het vanwege eisen op het gebied van security, privacy of compliance nodig om fysiek bij systemen of data te kunnen. Andere zaken zijn moeilijk te migreren of kritisch voor het eigen businessproces. Zelf in controle zijn over data is voor veel organisaties sowieso steeds belangrijker geworden.

3 redenen waarom de public Cloud niet altijd past

1. Onlosmakelijke legacy

Legacy-systemen kunnen vaak niet geüpgrade worden voor de public Cloud, omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de rest van het IT-landschap. Een van onze klanten is een bouwbedrijf dat werkt met zaagmachines en apparaten voor het mengen van verf. Omdat deze machines aangestuurd worden door verouderde en niet te upgraden Windows-software staan ze losgekoppeld op de locatie. Onze toegevoegde waarde is dat we die legacy-systemen op een veilige manier toch kunnen connecten.

2. Risico’s en compliance

Een continue beschikbaarheid is in veel sectoren cruciaal. Of het nu gaat om banken, retailers of ziekenhuizen – de IT moet het gewoon altijd doen. De uptime van systemen en de beveiliging van en volledige controle over al dan niet persoonlijke gegevens zijn vaak cruciaal. Zeker in een tijd van toenemende bedreiging van buitenaf en verborgen kwetsbaarheden in de systemen, want je wordt als organisatie eigenlijk continu aangevallen.

3. Benodigde competenties

Een andere reden om de bestaande IT dichtbij je te houden is dat migratie naar de Cloud een beroep doet op andersoortige kennis en kunde. In tijden van schaars technisch talent en een toenemende focus op de eigen businessactiviteiten hebben organisaties en hun leiders andere prioriteiten. Het probleem is daarbij wel dat je niet profiteert van de mogelijkheden in de markt en de voordelen van flexibiliteit en afrekenen op basis van gebruik.

6 voordelen van een private Cloud

De private Cloud is een manier om de digitale transformatie te versnellen en als organisatie klaar te zijn voor een eventuele toekomst in de publieke Cloud. Fysieke hardware wordt, indien mogelijk, afgeschaald, afgebouwd en vervangen door een flexibel model. Legacy kan deels of in z’n geheel worden gemigreerd naar een veilige en beheersbare omgeving, waarbij de dienstverlener de klant desgewenst geheel ontzorgt. Voordelen zijn:

1. Beschikbaarheid

2. Security op orde

3. Hoge prestaties

4. Competenties binnen handbereik

5. Altijd de nieuwste technologie

6. Koppeling met public Cloud

Bedrijven maken graag gebruik van partners die de rol spelen van Service Integrator binnen een groter ecosysteem. Om alles te koppelen en te integreren. Wat naar de publieke Cloud kan: altijd doen. Wat niet naar de Cloud kan: op locatie, in een datacenter of in de private Cloud. Voor de benodigde redundantie kan eventueel gebruik worden gemaakt van de publieke Cloud. In die afweging zit tevens een grote kans om de TCO te verlagen.

Stamhuis Groep over de voordelen van de private Cloud

Nieuwe technologie is voor bouwbedrijf Stamhuis Groep een belangrijk middel om zich te onderscheiden. Zo werken zij met geavanceerde 3D-modellen in plaats van tekeningen, zelfs op locatie. “Dit vereist een high-performance, realtime-informatievoorziening”, zegt Manager ICT Wilco Verburg. “Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren.”

“Wij willen een minimale uptime van 98 procent”, vervolgt Verburg. “Tot nu toe zit Felton daarboven.” De techniek ondersteunt het primaire businessproces, waarbij Stamhuis maximaal gebruik wil maken van standaarden. “We hadden voorheen nog veel applicaties on-premise, maar we besloten niet meer te investeren in ijzer en de Felton Private Cloud in te gaan.”

We zien dit bij meer klanten. Omarming van de publieke Cloud gaat in de eerste plaats om hun realiteit en behoeften: hoe help je ze verder. Uitgangspunt zijn dus de businessuitdagingen of businessdrivers, daarna volgt de technologie. Zo kunnen bedrijven optimaal innoveren en versnellen. Terwijl ondertussen efficiëntie en performance zijn geregeld. We nemen organisaties mee in de nieuwe wereld.

Persona’s

Naast een toenemende businessfocus zien we nog een andere tendens. Zo wordt aan de klantzijde vaak gewerkt met persona’s: gedetailleerde beschrijvingen van ideale of typerende eindklanten of gebruikers. Door die differentiatie kun je mensen op een specifieke manier gebruik laten maken van hetgeen ze nodig hebben.

Een medewerker op het gebied van kantoorautomatisering heeft bijvoorbeeld andere behoeften dan een tekenaar of een onderhoudsmonteur. Wij zijn de partner die de mensen achter deze persona’s zo goed mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld op basis van de persona op maat geconfigureerde of gemaakte oplossingen. De tekenaar krijgt de beschikking over een zware desktopcomputer, met specifieke software al dan niet geserviced vanuit een datacenter of de private Cloud. Terwijl een kantoormedewerker werkt op basis van de Office-toepassingen via SaaS.

Readiness assessment

Organisaties hebben hun eigen core-bedrijfsprocessen en dienstverlening zelf goed in de vingers. De technische kennis en kunde voor een migratie naar de private en eventueel deels publieke Cloud is in de markt voorhanden. IT-consultants en engineers van Felton helpen bij de transformatie naar andere, digitale activiteiten, door hardware, software en Cloud optimaal in te zetten.

Als Managed Service Provider bieden we niet alleen IT-vaardigheden, maar brengen we ook domeinkennis, marktkennis, proceskennis en businesskennis in. Kennis van de totale bedrijfsvoering. Op basis daarvan schetsen we een IT-roadmap die aansluit op de strategie.

Omdat de ideale Cloud sterk afhankelijk is van organisatie-specifieke eisen en wensen op het gebied van security, kosten en wendbaarheid is het Cloud Readiness-assessment ontwikkeld. Dit brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart, inclusief het pad om daar te komen.

Wil je meer weten over dit Cloud Readiness-assessment? Neem dan contact op met Edwin van Korlaar via e.vankorlaar@felton.nl of bel naar 06 – 25 04 57 52.

 

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”. 

Bart Sondermeijer

Felton Private Cloud

Lees meer over de Felton Private Cloud en ontdek de voordelen. Bart Sondermeijer, STO, vertelt hier meer over.

Security beleid

Heeft jouw organisatie inzicht in alle relevante security bedreigingen en kwetsbaarheden? Alwin Veen vertelt jou hier meer over. 

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied private Cloud of IT security oplossingen?

Neem contact op met Felton

× Stel je vraag via Whatsapp Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday