Razendsnelle technologische ontwikkelingen op het gebied van Cloud, platformen en kunstmatige intelligentie kunnen leiden tot vragen en onzekerheid bij organisaties en hun leiders. Moeten ze met al deze innovatieve stromen meebewegen, keuzes maken of wacht op bewezen waarde? Bij zulke vraagstukken is het fijn om een IT-partner te hebben die het totale plaatje overziet en je meeneemt in de ontwikkelingen.

Sommige organisaties zijn prima in staat om, al dan niet geholpen door partners, zelf hun afwegingen te maken. Die beschikken over een eigen IT-afdeling en een moderne, adaptieve infrastructuur – veelal gebaseerd op een hybride combinatie van publieke en private Cloudomgevingen. In bepaalde gevallen kan men er nog voor kiezen om te investeren in eigen hardware. Bijvoorbeeld wanneer dit is opgelegd door regelgeving of als een onderscheidend voordeel oplevert.

Afhankelijk van strategische uitgangspunten, verdienmodel en operationele modus is outsouring te overwegen. In dat geval wordt de complete IT afgenomen bij een managed service provider die zowel realisatie, beheer als onderhoud van de totale infrastructuur op zich neemt. Dit stelt organisaties en hun leiders in staat om zich volledig te focussen op de kernactiviteiten.

Flexibele basis

De Felton Private Cloud vormt een betrouwbare en tegelijk flexibele basis voor de op de klant toegesneden en als gemanagede dienst afgenomen functionaliteit. Felton zorgt daarbij als IT-partner voor planning, bouw, uitrol, migratie, beheer en versnelling. Bovendien worden organisatie- of sectorspecifieke wensen en eisen op het gebied van security, privacy en compliance meegenomen.

Felton is een managed services provider die snapt hoe de technologie onder de motorkap werkt. Diensten worden geleverd op basis van Microsoft-technologie. Die keuze en specialisatie helpt om grip te krijgen op de configuratie, standaardisering, automatisering en beheer van de totale IT-omgeving. Veelal op basis van best practices. Klanten profiteren door IT af te nemen als configureerbare services in plaats van te moeten investeren in eigen hard- en software.

Deze Cloudbekwaamheid betekent overigens niet automatisch dat dit voor alle klanten de toekomst wordt. Soms vallen organisaties die de Cloud omarmd hebben terug; niet zelden vanwege (te) hoge kosten. Om die reden ontfermt Felton zich zo nodig niet alleen over de Cloudomgeving, maar ook de hard- en software on premises.

Assessment

De ideale Cloud is sterk afhankelijk van organisatie-specifieke eisen en wensen op het gebied van security, kosten en wendbaarheid. Het Felton Cloud Readiness-assessment brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart, inclusief het pad om daar te komen.

Nieuw is DevOps-ondersteuning als vervolgstap, waarbij betrokken Cloud-infrastructuurspecialisten helpen bepalen of een organisatie geschikt is om gebruik te maken van de Cloud. Daarbij spelen ook risico- en securityoverwegingen een rol. Behoefte aan een objectief oordeel en advies over de stap naar al dan niet gemanagede IT-omgeving in de Cloud? Klik hier voor meer informatie.

Share This