Bouwen aan IT en business innovatie

De digitale transformatie staat ook in de bouwsector hoog op de agenda van organisaties en hun directies. Nieuwe technologische mogelijkheden in combinatie met steeds veeleisender wordende klanten, consumenten en medewerkers zorgen voor ingrijpende veranderingen. Daar is intussen een nieuwe uitdaging bij gekomen: de snel wisselende beschikbaarheid en prijzen van materialen en grondstoffen. Om als organisatie in deze dynamiek continu te kunnen meebewegen is modernisering van het IT-landschap onmisbaar.

Cloud

Voor directies en hun leiders draait het in het algemeen om twee dingen. Ook in de bouwsector. Allereerst bij blijven bij alle nieuwe digitale ontwikkelingen om snel, effectief en adaptief business innovatie te kunnen realiseren. Minstens zo belangrijk is het op orde brengen en houden van de kern: het fundament van processen en systemen waarop alle klant- en marktgerichte vernieuwing gebouwd kan worden. De publieke en private Cloud spelen bij het adresseren van deze uitdagingen een cruciale rol.

Een cloudgebaseerde IT-infrastructuur is stabieler, veiliger, beter beheersbaar en ook kostenefficiënter. De grootste voordelen van de Cloud zijn evenwel strategisch van aard. Denk aan het eenvoudig kunnen koppelen en opschalen van klantgerichte apps, het snel kunnen aanpassen van prijzen in een grillige markt van vraag en aanbod, implementatie van sensortechnologie (IoT), realtime-informatievoorziening, frictieloze klantervaringen en optimale ondersteuning van medewerkers.

Adoptievermogen

Dat lukt allemaal niet met in beton gegoten IT-systemen, matig gedigitaliseerde processen en niet op elkaar aansluitende leveranciers. Dat is de pijn waar veel organisaties in de bouwbranche mee worstelen. Qua IT is men nog vooral bezig met het op orde brengen van de kern: een betere en kostenefficiëntere infrastructuur, een hogere mate van continuïteit door minder uitval van systemen. Ze willen wel naar optimale processen en een betere dienstverlening, maar hun technische adoptievermogen schiet te kort.

De Cloud is geen luchtkasteel. Door omarming liften organisaties automatisch mee met alle relevante technologische mogelijkheden. Zo kunnen ze soepel inspelen op huidige en toekomstige economische, sociale en zelfs geopolitieke ontwikkelingen. Wanneer de IT en datahuishouding op orde zijn en alles op elkaar aansluit – inclusief de leveranciers – kunnen bedrijven desgewenst processen optimaliseren, nieuwe waardestromen creëren en van data informatie maken: de bron van business gerichte inzichten en innovatie.

Partner

Als vertrouwde Cloud Partner neemt Felton bedrijven mee in deze nieuwe wereld: ondersteuning bij het kiezen van de juiste (public of private) Cloud, het maken van een roadmap voor uitfasering van verouderde systemen en de al dan niet geleidelijke de omarming van software, platformen en infrastructuren ‘as a service’. Felton staat garant voor verbinding – tussen de diverse onderdelen en partners binnen het IT-landschap. Dankzij sector-gerelateerde domeinkennis, marktkennis en proceskennis wordt tevens de link gelegd met de bedrijfsvoering en strategie.

Denken als een hacker is niet moeilijk

Veel bedrijven besteden forse bedragen aan fysieke beveiliging. Denk aan beveiligingscamera’s, toegangspasjes, hekwerk  en security personeel. De investeringen in digitale beveiliging liggen vaak een stuk lager. Merkwaardig, want bij inbraak op fysieke locaties is vaak veel minder te halen dan bij cybercriminaliteit. Tegen wie of wat moeten we ons eigenlijk digitaal beschermen en hoe pak je dat aan? Mijn advies is ‘Denk als een hacker’. En dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.

Parallellen tussen de fysieke en online wereld 

Een zwak passwoord is vergelijkbaar met een raam dat op een kier staat. Mensen kunnen zich fysiek of online voordoen als een ander om toegang te krijgen tot een gebouw of systeem (identiteitsfraude). Ze kunnen een greep in de kas doen of zich voordoen als de directeur om geld naar hun rekening te laten overmaken (CEO-fraude). De online vorm van kidnapping is het installeren van ransomware. Activisten kunnen voor je kantoor gaan demonstreren of de homepage van je site veranderen. Boze ex-werknemers nemen soms bij hun vertrek spullen mee, maar ze kunnen ook gevoelige gegevens kopiëren.

Is het beschermen van systemen een taak van IT? Beslist niet alleen. Het merendeel van de cybercrimes wordt veroorzaakt door ‘gewone’ medewerkers die zich onvoldoende bewust zijn van de digitale risico’s. Daardoor is e-mail het startpunt voor ruim 90% van de cybercrime.

De impact van digitale inbraak is vaak groot

Wanneer een cyberaanval slaagt kan je systeem platgelegd worden waardoor de continuïteit van bedrijfsprocessen in gevaar komt. Een andere mogelijkheid is dat intellectuele eigendommen gestolen worden. Denk aan recepten of bouwtekeningen.  Verder kan het imago van je bedrijf een behoorlijke deuk krijgen wanneer (klant)gegevens in verkeerde handen vallen. Een hack kan aantonen dat er een tekortkoming is in de manier waarop een bedrijf de compliancy-voorschriften probeert na te leven. Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens daarbij hoge boetes opleggen in het kader van de AVG/GDPR.

Verschillende ingangen voor cybercriminelen

De IT-omgevingen zijn zo complex geworden, dat je kwetsbaarheden niet meer handmatig kunt checken. Denk bijvoorbeeld aan besturingssoftware van IoT (Internet-of-Things) apparatuur. Er worden steeds meer slimme apparaten gebruikt die verbonden zijn met het bedrijfssysteem. Denk aan webcams, apps voor mobiele apparatuur die gekoppeld zijn aan digitale deurbellen, thermostaten etc. Dat zijn allemaal mogelijke ingangen voor cybercriminelen. Bovendien heeft het netwerk de muren van het kantoor doorbroken. Thuiswerken is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld en thuis is de beveiliging vaak een stuk minder. Verder worden steeds meer toepassingen vanuit de cloud afgenomen in de vorm van Software-as-a-Service. En in de public cloud is alles met een IP-adres, kwetsbaar voor cybercriminaliteit.

Maatregelen om cybercriminaliteit te voorkomen

Hieronder de belangrijkste stappen om hackers geen kans te geven:

1. Stel een goed security team samen dat alle security risico’s in kaart brengt. Dat kan onder meer bijvoorbeeld met goede vulnerability management software die gebruik maakt van het CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Ook penetratietesten (gefingeerde aanvallen) zijn een probaat middel. Op basis hiervan bepaal je welke risico’s je wilt migiteren of helemaal wilt uitsluiten.

2. Maak medewerkers beter bewust van de security risico’s. Hiervoor is een scala aan middelen beschikbaar. Denk aan interactieve e-learning portals, voorlichtingsvideo’s en game based trainingen.

3. Zorg dat security backlogs van alle endpoints – zowel on premise als in de cloud – geautomatiseerd kunnen worden geanalyseerd. Het kost namelijk veel te veel tijd om dit handmatig te doen. Om die taak over te nemen wordt doorgaans een oplossing voor Security Information & Event Management (SIEM) gebruikt.

4. Ontwikkel draaiboeken en protocollen voor de respons op een cyberaanval. Denk aan account blocks of in quarantaine plaatsen van verdachte bestanden en e-mails (sandboxing). Door geautomatiseerd te reageren op cyberaanvallen, kunnen gevolgen beperkt worden en ben je sneller in control.

5. Schrijf de blauwdruk voor communicatieplan. Daarin staat op welke manier en via welke media je laat weten dat je organisatie door een cyberaanval is getroffen en welke maatregelen je neemt om de schade te beperken en zo snel mogelijk weer up-and-running te zijn. Zo’n plan is nodig om interne onrust en imagoschade te voorkomen. 

Kortom, met de juiste maatregelen zijn veel cyberaanvallen te voorkomen en kun je de gevolgen van een geslaagde aanval tot een minimum beperken. Daarbij is het niet alleen belangrijk dat je een professioneel team van security experts opstelt (of inhuurt) maar ook dat je de security awareness van medewerkers vergroot, zowel op de werkvloer als in de directiekamer. Ze moeten net zo alert zijn op inbraak en kwalijke praktijken als in de fysieke wereld. 

Succesvol IT-beheer begint bij betrokkenheid

Het is prettig als je erop kunt vertrouwen dat je organisatie op rolletjes loopt. Dat de dienstverlening on point is. Dat systemen perfect samenwerken en alles op zijn plek valt. Dat iedereen precies weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Dat alle benodigde informatie altijd en overal beschikbaar is.

Voor een vlekkeloze bedrijfsvoering is een gedegen IT-omgeving essentieel. IT is namelijk geen instrument, maar een strategische keuze. Een solide IT-infrastructuur die zich aanpast aan de dynamiek jouw organisatie. En altijd meegroeit met je ambities.

Om een op maat gesneden IT-oplossing op te bouwen én te beheren is fundamentele kennis van een organisatie van levensbelang. Je moet weten wanneer, waar en hoe infrastructuren gebruikt worden. In welke situaties informatie ontsloten dient te zijn en wanneer juist niet. Welke hard- en softwaretoepassingen een organisatie sterker maken. Of sneller. Of efficiënter. En dat is precies hoe we bij Felton naar IT-dienstverlening kijken: IT-beheer begint bij betrokkenheid.

Betrokkenheid

Felton ontwikkelt en realiseert IT-toepassingen voor middelgrote en grote organisaties. Onze dienstverlening is breed: we houden ons bijvoorbeeld bezig met consultancy op het gebied van IT security maar draaien ook onze hand niet om voor inrichting en beheer van een modern workplace. Door ons uitvoerig in onze opdrachtgever te verdiepen, leren we de uitdagingen kennen, zien we de mogelijkheden en voelen het ritme van de organisatie. We voeren kennisgesprekken, verdiepen ons in de markt en maken ons het mission statement van een organisatie eigen. Hierdoor leren we de business critical systemen kennen. En zo komen we tot de beste oplossing.

Beheer

Aangezien een bedrijf zich blijft ontwikkelen, stopt onze betrokkenheid niet bij de oplevering van een werkplek of complete netwerkoplossing. Bij Felton ziet IT-beheer er dan ook net iets anders uit dan bij de meeste van onze collega’s. Onze helpdesk vormt de spil in de communicatie met onze eindgebruikers. Daarnaast heeft elk van onze opdrachtgevers een dedicated supportteam achter zich staan. 24/7 zorgen deze specialisten ervoor dat de IT optimaal blijft presteren. En omdat zij de organisatie van binnenuit kennen én de dynamiek van het bedrijf begrijpen, weten zij precies wat er moet gebeuren als de situatie om een interventie vraagt.

Meegroeien in de Felton Private Cloud

Om zich beter te kunnen focussen op hun kernactiviteiten kiezen veel organisaties voor outsourcing. De keuze valt daarbij idealiter op een partij die de nieuwe en bestaande infrastructuur effectief en efficiënt in de lucht kan houden. Felton heeft op basis van een doordachte private-Cloudomgeving en goede referenties van klanten een flinke groei doorgemaakt.

De Felton Private Cloud is recent op diverse punten vernieuwd. Versie 3.1 is gebaseerd op een moderne hyper-converged, software-defined infrastructuur. Uniek is het feit dat gewerkt wordt vanuit twee datacenters in Nederland. Voor iedereen die wil voorkomen dat waardevolle data verdwijnt in een niet te controleren of te lokaliseren omgeving biedt Felton volledige transparantie waar en hoe de gegevens zijn opgeslagen.

Certificeringen

Tevens beschikt Felton over een tweetal nieuwe certificeringen: het kwaliteitsstempel ISO 9001. Deze norm kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om qua processen en werkwijzen te voldoen aan de eisen van klant. Daarnaast is SOC2 behaald: hierbij toont Felton aan dat voor informatiebeveiliging, privacy, beschikbaarheid van systemen en vertrouwelijkheid, beheer processen ingericht zijn en gevolgd worden.

De Felton Private Cloud maakt gebruik van volledig webgebaseerde toegangscontrole binnen een zero trust-omgeving. Ook in combinatie met te ondersteunen legacy-IT. Via micro-segmentatie kunnen mensen binnen zogeheten ‘trust zones’ worden aangemerkt als behorend tot een bepaalde groep. Het alternatief is goed te kijken naar de applicaties om met firewalls segmenten te definiëren en alles vanuit één punt te beheren. Deze oplossing is goedkoper en bovendien beter beheerbaar.

Gebruiker in beeld

Het is de gezonde dosis ervaring, competenties en soms scepsis waarmee organisaties en hun leiders vaak geholpen zijn. Felton heeft door de werkwijze met toegewijde klantteams een helder beeld van de wensen en eisen bij de gebruiker. Kennis dus van klanten en de sectoren waarin ze opereren. Naast de juiste technische certificering is het goed snappen van de vraag essentieel. Daarin onderscheidt Felton zich van andere partijen in de markt.

Klantteams bestaan altijd uit een servicemanager, die verantwoordelijk is voor de afgesproken dienstverlening, en een senior engineer die de gehele IT-infrastructuur van de klant en de core IT-systemen overziet. Hij of zij is betrokken bij zowel de bouw als het beheer, wat garandeert dat hetgeen wordt opgeleverd uiteindelijk ook beheerbaar is. Nieuw te implementeren zaken zijn altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betrokken team.

IT-(r)evoluties

Technologische ontwikkelingen bekijk je zo altijd vanuit het juiste perspectief. Veelal wordt namelijk een revolutionaire vernieuwing verondersteld, terwijl het gaat om de evolutie van bestaande mogelijkheden en oplossingen. Zo heeft de opkomst van Cloud geen einde gemaakt aan het bestaan van hardware. Kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, is veelal niet meer dan geavanceerde statistiek – zonder begrip van de context waarin deze wordt ingezet.

Behoefte aan een objectief oordeel en advies over de stap naar al dan niet gemanagede IT-omgeving in de Cloud? Het Felton Cloud Readiness-assessment brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart. Plus eventuele DevOps-ondersteuning als vervolgstap. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer laat je outsourcing voor je werken?

Razendsnelle technologische ontwikkelingen op het gebied van Cloud, platformen en kunstmatige intelligentie kunnen leiden tot vragen en onzekerheid bij organisaties en hun leiders. Moeten ze met al deze innovatieve stromen meebewegen, keuzes maken of wacht op bewezen waarde? Bij zulke vraagstukken is het fijn om een IT-partner te hebben die het totale plaatje overziet en je meeneemt in de ontwikkelingen.

Sommige organisaties zijn prima in staat om, al dan niet geholpen door partners, zelf hun afwegingen te maken. Die beschikken over een eigen IT-afdeling en een moderne, adaptieve infrastructuur – veelal gebaseerd op een hybride combinatie van publieke en private Cloudomgevingen. In bepaalde gevallen kan men er nog voor kiezen om te investeren in eigen hardware. Bijvoorbeeld wanneer dit is opgelegd door regelgeving of als een onderscheidend voordeel oplevert.

Afhankelijk van strategische uitgangspunten, verdienmodel en operationele modus is outsouring te overwegen. In dat geval wordt de complete IT afgenomen bij een managed service provider die zowel realisatie, beheer als onderhoud van de totale infrastructuur op zich neemt. Dit stelt organisaties en hun leiders in staat om zich volledig te focussen op de kernactiviteiten.

Flexibele basis

De Felton Private Cloud vormt een betrouwbare en tegelijk flexibele basis voor de op de klant toegesneden en als gemanagede dienst afgenomen functionaliteit. Felton zorgt daarbij als IT-partner voor planning, bouw, uitrol, migratie, beheer en versnelling. Bovendien worden organisatie- of sectorspecifieke wensen en eisen op het gebied van security, privacy en compliance meegenomen.

Felton is een managed services provider die snapt hoe de technologie onder de motorkap werkt. Diensten worden geleverd op basis van Microsoft-technologie. Die keuze en specialisatie helpt om grip te krijgen op de configuratie, standaardisering, automatisering en beheer van de totale IT-omgeving. Veelal op basis van best practices. Klanten profiteren door IT af te nemen als configureerbare services in plaats van te moeten investeren in eigen hard- en software.

Deze Cloudbekwaamheid betekent overigens niet automatisch dat dit voor alle klanten de toekomst wordt. Soms vallen organisaties die de Cloud omarmd hebben terug; niet zelden vanwege (te) hoge kosten. Om die reden ontfermt Felton zich zo nodig niet alleen over de Cloudomgeving, maar ook de hard- en software on premises.

Assessment

De ideale Cloud is sterk afhankelijk van organisatie-specifieke eisen en wensen op het gebied van security, kosten en wendbaarheid. Het Felton Cloud Readiness-assessment brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart, inclusief het pad om daar te komen.

Nieuw is DevOps-ondersteuning als vervolgstap, waarbij betrokken Cloud-infrastructuurspecialisten helpen bepalen of een organisatie geschikt is om gebruik te maken van de Cloud. Daarbij spelen ook risico- en securityoverwegingen een rol. Behoefte aan een objectief oordeel en advies over de stap naar al dan niet gemanagede IT-omgeving in de Cloud? Klik hier voor meer informatie.

Hoe ziet de ICT-infrastructuur van de toekomst eruit?

De ICT-infrastructuur is de levensader van moderne organisaties, ook als techniek niet of slechts mondjesmaat deel uitmaakt van hun kernbusiness. IT is tegenwoordig een nutsvoorziening, vliegwiel voor innovatie en strategische asset. Een belangrijk kenmerk van moderne informatietechnologie is dat die nooit statisch is, wat ook gevolgen heeft voor uw infrastructuur. Wat zijn de belangrijkste trends op infrastructureel vlak? En hoe ziet de ICT-infrastructuur van de toekomst er eigenlijk uit? Lees er alles over op deze pagina.


Zes trends en ontwikkelingen met betrekking tot IT-infrastructuren

Om meer zicht te krijgen op de ICT-infrastructuur van de toekomst, is het allereerst belangrijk om te kijken naar een aantal belangrijke actuele trends en ontwikkelingen die spelen binnen dit IT-segment. 

1. Remote wordt de standaard

Computing op afstand wordt steeds meer de gangbare norm. Het hybride werken is namelijk een blijvertje. Tegelijkertijd doen zowel medewerkers als klanten steeds meer op mobiele apparaten en is er een groeiende behoefte aan realtime-data. De ICT-infrastructuur van de toekomst zorgt ervoor dat data snel op de gewenste locaties komen en makkelijk verplaatsbaar zijn tussen verschillende cloudomgevingen. De multicloud, die het beste van meerdere publieke en private cloudomgevingen samenbrengt, is het model van de toekomst.

2. Meer snelheid

Omdat applicatielandschappen groter en complexer worden, netwerken steeds meer IoT-apparaten herbergen en databergen blijven groeien, blijft de behoefte aan snellere verbindingen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan hollow fiber, een techniek waar men momenteel hard aan werkt. Door een nog betere verlichting van vezels, is het met de ICT-infrastructuur van de toekomst mogelijk om in een fractie van een seconde meerdere weken aan hd-videobeelden van Amsterdam naar Barcelona te sturen.

3. Groeiende businesswaarde van applicaties

We zien nu al dat de applicatielandschappen van de meeste bedrijven gestaag uitdijen. De infrastructuur van de toekomst maakt het mogelijk om snel klantgerichte applicaties te ontwikkelen die bestaan uit een rijkgeschakeerde lappendeken van verschillende softwarecomponenten. API’s spelen een belangrijke rol binnen de ICT-infrastructuur door applicaties en systemen met elkaar te verbinden.

4. Zelflerende netwerken

Kunstmatige intelligentie (AI) en dataproducerende IoT-apparaten spelen een steeds belangrijkere rol binnen de ICT-infrastructuur. Netwerken worden in toenemende mate zelflerend, waardoor de bandbreedte zich bijvoorbeeld automatisch aanpast aan de boodschap en het type data dat u wilt versturen. 

5. Security wordt steeds belangrijker

Door de groei van het aantal endpoints (waardoor het aanvalsoppervlak toeneemt) en de professionalisering van cybercriminaliteit, drukken geavanceerde veiligheidsoplossingen een steeds belangrijkere stempel op de ICT-infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van een connectiviteitsoplossing als secure SD-WAN, realtime-detectietools of slimme netwerksegmentatie.

Ook de rol van datacenters verandert. Ze worden volgens Eurofiber bijvoorbeeld steeds meer centrale controlepunten met intelligente toepassingen om data op afstand te beheren. Het resultaat is volgens Gartner dat fysieke barrières vervagen en we data steeds vaker aan de randen van netwerken verwerken in plaats van in datacenters of centrale cloudomgevingen. Het datacenter en netwerk zullen in de ICT-infrastructuur van de toekomst meer en meer versmelten. De kans is ook groot dat we in de toekomst gebruikmaken van hypermoderne opslagmedia waarvan we het bestaan nu nog amper kunnen bevroeden.

6. Flexibele IT’ers

De ICT-infraspecialist van de toekomst is niet louter gefocust op een enkel deelspecialisme, maar iemand met een flexibele set aan ICT-vaardigheden. Zo’n dynamisch carrièrepad maakt het makkelijker om medewerkers te roteren zonder dat de kwaliteit van de ICT-infrastructuur hieronder lijdt. Bredere kennis en een beter begrip van de complete ICT-portfolio verhogen de collectieve intelligentie van een organisatie en bereiden medewerkers en teams beter voor op het veelzijdige en agile karakter van de ICT-infrastructuur van de toekomst.

IT infrastructuur

Zoek een managed service provider voor uw IT-infrastructuur: wat levert het op?

Zeker voor bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in IT, kan het lastig zijn om een moderne en toekomstbestendige ICT-infrastructuur op te zetten en te managen. Met een goede managed service provider (MSP) zet je de bovengenoemde trends en ontwikkelingen om in concrete oplossingen, en wel op de volgende manieren.

Connectiviteit en snelheid, altijd en overal

MSP’s hebben de oplossingen in huis die garant staan voor snelheid en een uitstekende connectiviteit. Denk bijvoorbeeld aan glasvezel, dark fiber, hollow fiber en technologieën voor snelle en veilige dataoverdracht als SD-WAN. MSP’s leveren connectiviteit en snelheid meestal ook als een dienst die tegen een vast maandbedrag afneembaar is.

Slimme applicaties en platformen

Applicaties en platformen maken steeds vaker gebruik van AI en machine learning om zo een datagedreven werkwijze mogelijk te maken waarmee bedrijven nog beter inspelen op de wensen en behoeften van hun klanten. Omdat moderne applicaties ook met elkaar en met andere systemen communiceren, is het beheren van zo’n applicatielandschap een complexe klus. Een MSP voorziet je van expertise en tools (denk aan slimme API’s) die dit makkelijker maken.

Managed security

Cybercriminaliteit is een professioneel verdienmodel. Dit betekent dat hackers steeds slimmer worden en gebruikmaken van almaar geavanceerdere technieken. Specialistische securitykennis is dan ook een must om continu evoluerende veiligheidsdreigingen het hoofd te kunnen bieden. Managed service providers hebben die expertise vaak in huis en wijzen u de weg naar de beste security-oplossingen en een goed beleid om uw ICT-infrastructuur te beschermen.

Professionele IT-teams voor een vast bedrag

Uw IT-afdeling voorzien van alle professionals die betrokken zijn bij het managen van de ICT-infrastructuur? Een dure en tijdsintensieve klus gezien de krappe IT-arbeidsmarkt. Door te kiezen voor een MSP, maakt u gebruik van de diensten en kennis van diverse infraspecialisten voor een vast maandbedrag dat vele malen lager ligt dan de kosten voor het samenstellen van een in-house team met net zoveel kennis.

Besteed uw IT infrastructuur management uit

Hoe helpt Felton met uw IT-infrastructuur?

Felton is een ervaren (35 jaar in het vak) MSP die gespecialiseerd is in het compleet beheren van ICT-infrastructuren. 

  • Ontwerpen: we gaan met u rond de tafel zitten en ontwerpen de ICT-infrastructuur die optimaal aansluit bij uw wensen, behoeften en organisatie.
  • Realiseren: gebruikmakend van de beste oplossingen (wireless, firewalls, switches, routers, SD-WAN, IaaS en cloudmodellen) van de beste aanbieders (Cisco, HPE Aruba, Fortinet, Microsoft, Dell, Palo Alto en meer) realiseren wij de infrastructuur van de toekomst.
  • Beheren: wij beheren uw complete ICT-infrastructuur. Een stukje ontzorging, waardoor u zich kunt concentreren op uw kernbusiness.
  • Audit: de Felton Infrastructuur Audit brengt de staat van zowel uw security als infrastructuur in kaart. Hier rolt een gedegen advies uit dat toont waar verbetermogelijkheden liggen. 

Meer informatie over IT-infrastructuren

Bent u op zoek naar een partner die u helpt met het creëren van de ICT-infrastructuur van de toekomst? En wilt u weten wat Felton voor uw organisatie kan betekenen? Bel ons dan gerust op +31 (0)88 4637700 of stuur een mail naar info@felton.nl.