IT outsourcing

IT beheer uitbesteden?

Uw IT beheer uitbesteden, maar twijfelt u nog? Weet u niet zeker of het uitbesteden wel iets voor u of uw organisatie is? Laat ons u uitleggen wat het uitbesteden hiervan inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn en in welke situaties dit interessant kan zijn. Ook vertellen we waarom het juist in deze tijd zo belangrijk is om uw IT beheer op orde te hebben. Zo maakt u straks een weloverwogen beslissing om de IT in eigen beheer te houden of deze uit te besteden aan een externe partij.

Hoewel het in eigen beheer houden van IT ook voordelen met zich meebrengt, zoals meer controle en korte lijnen tussen medewerkers en de IT-afdeling, kleven er ook een aantal belangrijke nadelen aan.

Stel, u heeft een onderneming met 300 medewerkers en u heeft (een) eigen IT-medewerker(s). De dagen worden gevuld met zaken als systeembeheer en het oplossen van kleine problemen – blauwe schermen, trage systemen. Dan is er weinig tijd meer om bij te blijven – wat absoluut noodzakelijk is in een vakgebied die continu aan verandering onderhevig is. Dat kan ervoor zorgen dat bepaalde systemen en procedures verouderd raken, kwetsbaar worden en er een hack gepleegd kan worden.

In zo’n geval is het dus de vraag of het in eigen beheer houden van de IT verstandig is of dat er beter gekeken kan worden naar een andere oplossing. Maar natuurlijk zijn er meer denkbare scenario’s. Hoe de vraag ook ontstaat: het uitbesteden van IT kan een verstandige bedrijfskeuze zijn. Maar voordat we daarop ingaan is het goed om te weten wát u dan precies uitbesteedt.

Wat is IT beheer?

IT beheer omvat simpel gezegd alle activiteiten rondom IT van een organisatie, zoals software en hardware, maar ook beveiliging, onderhoud en service. Zodra de IT infrastructuur staat, moet deze immers optimaal blijven functioneren. Het beheren van IT is onder te verdelen in drie verschillende vormen, namelijk:

1. Applicatiebeheer

Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw ERP systeem, CRM oplossing of het document management systeem. Met applicatiebeheer zorgt u ervoor dat alle bedrijfssoftware die uw organisatie gebruikt up-to-date blijft en goed blijft draaien.

2. Functioneel beheer

Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de informatievoorziening beschikbaar blijft, er tijdig onderhoud wordt uitgevoerd en er op het juiste moment vervanging plaatsvindt indien nodig. Functioneel beheer wordt ook wel business informatiemanagement genoemd.

3. Technisch beheer

Hierbij gaat het om het beveiligen, onderhouden en vernieuwen van de technische IT infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan internetverbindingen, bedrade en draadloze netwerken en het inrichten van werkplekken. Onder technisch beheer vallen ook de begrippen: asset management, desktop management, service management en system management

Het beheer van IT kan zowel door de organisatie zelf worden gedaan als door een externe beheerpartij. Natuurlijk komt er een en ander kijken bij het uitbesteden van IT beheer aan een externe partij. Welke voor- en nadelen heeft dit en wat komt hier allemaal bij kijken?

Waarom IT beheer uitbesteden?

Een belangrijke reden voor het uitbesteden van IT beheer aan een externe partij is uiteraard het besparen van tijd, zodat u zich weer kunt richten op de core business van de organisatie. Maar, daarnaast speelt ook cybersecurity een grote rol. Uit onderzoek onder IT-beslissers binnen Nederlandse bedrijven in 2020 bleek dat 20% van de ondervraagden recentelijk te maken heeft gehad met een cyberaanval, waarbij dit er bij 8% zelfs meerdere waren. Ook opvallend is dat 15% niet wist of zij zijn aangevallen.

Dit laat zien dat bedrijven nog steeds erg kwetsbaar zijn als het gaat om cybercriminaliteit. Ook laat dit zien dat IT-managers zich niet altijd bewust zijn van alle risico’s. In plaats van het vroegtijdig detecteren van problemen om deze te voorkomen, komen ze vaak pas in actie wanneer het probleem zich daadwerkelijk voordoet. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze dagelijks te druk zijn met het oplossen van kleine IT-problemen, waardoor ze geen focus meer hebben op het grotere geheel.

Het uitbesteden van IT beheer biedt vaak 7×24 monitoring, waardoor bedreigingen wel vroegtijdig worden gedetecteerd. Bovendien beschikt een IT beheerder in veel gevallen over goede partners, de nieuwste technologieën en jarenlange ervaring met een breed scala aan issues. Hierdoor kunnen problemen en storingen dus sneller en op de juiste manier worden verholpen.

 

IT outsourcing

Voordelen van IT beheer uitbesteden

  • Het besparen van kosten: je hoeft geen aparte medewerker aan te nemen en bespaart dus op kosten als salaris, training, bonusregelingen en een werkplek.

 

  • Afspraken vastgelegd in een SLA (Service Level Agreement): hierdoor weet je precies wat je kunt verwachten.

 

  • Betere beveiliging: storingen en mogelijke cyberaanvallen worden snel gedetecteerd en verholpen, voordat deze schade aanrichten. Tot 7×24 monitoring is daarbij mogelijk.

 

  • Meer tijd voor uw core business: u bent geen tijd kwijt aan het aannemen of opleiden van medewerkers en heeft zelf geen omkijken meer naar beveiliging en onderhoud.

 

  • Profiteren van brede kennis en ervaring: een beheerpartij heeft jarenlange ervaring met veelvoorkomende problemen, waardoor deze snel opgelost worden. Bovendien zijn ze altijd op de hoogte van de nieuwste trends en technologieën.

 

  • Verhoogde productiviteit van eigen medewerkers: IT-medewerkers houden tijd over om aan projecten voor de organisatie te werken, omdat ze niet meer continue bezig met het oplossen van kleine problemen of issues waar ze onvoldoende kennis van hebben.

Hoe helpt Felton bij IT beheer?

Het uitbesteden van IT beheer is niet alleen interessant voor kleine ondernemingen, zoals het voorbeeld hierboven, ook voor grote organisaties biedt het uitbesteden extra ruimte om te werken aan de core business. Zo helpt Felton bijvoorbeeld pakketvervoerder DPD bij het verwezenlijken van expansieplannen op IT-gebied, door het opzetten van de IT-infrastructuur voor nieuwe depots in Vijfhuizen en Maastricht.
 
Felton beschikt over 35 jaar ervaring met het inrichten, beheren en verbeteren van IT-beheerprocessen. Hierdoor hebben wij alle kennis in huis om zowel een goed werkende en veilige IT infrastructuur op te zetten als deze op de juiste manier te beheren. Dit kan zowel op afstand als op locatie.
 
Wij kijken altijd naar het al aanwezige deskundigheidsniveau, de operationele behoefte en de budgettaire ruimte van de organisatie en werken met vaste klantenteams voor een zo persoonlijk mogelijke aanpak. Hierdoor houden we altijd korte lijntjes met de klant en kunnen we snel schakelen. Bovendien bieden we zowel on-site als uitbestede activiteiten aan.
 
Ook werken wij naast de gebruikelijke SLA met de nieuwe standaard, een XLA (eXperience Level Agreement). Dit houdt in dat wij pas tevreden zijn, wanneer uw gebruikers dat ook zijn. Bovendien weet u door onze maandelijkse facturering altijd waar u aan toe bent en betaalt u door ons flexibele kostenmodel nooit teveel, doordat u minder betaalt zodra u minder gebruik maakt van onze diensten.
Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Zorgverlener schenkt koffie in

Abrona

Aan Felton de niet-zichtbare, maar cruciale taak om te zorgen dat alles werkt, maar ook om de toegankelijkheid van de servers te regelen, de inrichting, compliance, autorisatie, back-ups en security.

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van IT outsourcing?

Neem contact op met Felton
Crédit Agricole Consumer Finance

Credit Agricole Consumer Finance

Een belangrijke meerwaarde van Felton is de ondersteuning door de betrokken klantenteams.