REFERENTIECASE

Emelwerda College
KwadrantGroep

“We hebben het vertrouwen dat onze netwerkomgeving bij Felton in goede handen is.”

Een goede netwerkomgeving is de backbone van ons onderwijs’  

De digitalisering van het onderwijs zet in rap tempo door. ICT is steeds vaker het fundament onder de organisatie van scholen. Zo ook op het Emelwerda College, het Vakcollege in Emmeloord en het Berechja College in Urk. Door samen te werken met Felton als technologiepartner kunnen deze scholen elke dag doen waar ze goed in zijn: modern onderwijs geven en talentontwikkeling stimuleren — hoe digitaal ook. ICT-projectmanager Simon van der Kamp: “We hebben het vertrouwen dat onze netwerkomgeving bij Felton in goede handen is.”

Nog meer focus op onderwijs, minder op technologie. Met die wens als prioriteit zijn de drie samenwerkende scholen aan het begin van 2022 op zoek gegaan naar een ICT-serviceprovider. Het was tijd om de netwerkomgeving naar een hoger niveau te tillen, meer eenduidigheid in het ICT-landschap te creëren en daarmee de basis te leggen voor de transitie naar de cloud.

‘Daar hebben we een goede technologiepartner bij nodig’, vertelt Simon van der Kamp, die veel ervaring heeft als ICT-projectmanager. ‘Onze scholen staan voor digitale uitdagingen. We maken voor ons onderwijs steeds meer gebruik van ICT. Met een partner die de ICT-infrastructuur als een sterk fundament inricht en ook nog strategisch meedenkt kunnen we ons nog meer focussen op het onderwijs, zodat de docenten optimaal hun werk kunnen doen en leerlingen het best mogelijke onderwijs krijgen.’

Na een uitgebreide selectieprocedure kwam Felton naar voren als beste kennispartner in ICT. Simon: ‘Alle partijen die we hebben bekeken zijn deskundig, betrouwbaar en kennen het onderwijs goed. Felton onderscheidde zich met haar visie op en het ontwerp van de oplossing die het beste past bij onze vraagstelling.’

Wifi als graadmeter

En zo kan het zijn dat Felton vanaf 1 september 2022 bij de drie scholen zorgdraagt voor het beheer van het draadloze netwerk, de switch-infrastructuur en de firewall-omgeving. Daarbij optimaliseert de serviceprovider de netwerkinfrastructuur, heeft ze de migratie naar de nieuwe firewall-omgeving begeleid en verbetert ze het authenticatieproces (security, identificatie en redundantie).

De docenten en ruim tweeduizend leerlingen van het Emelwerda College, het Vakcollege en het Berechja College plukken daar nu al de vruchten van. Grootste directe winst is de toegenomen beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het netwerk. ‘Wifi is heilig voor een school’, zegt Simon. ‘Snel internetten, dat is wat docenten en leerlingen moeten kunnen. Ik zeg weleens: wifi is de graadmeter voor de tevredenheid over de ICT-afdeling. Sinds de grote problemen uit het netwerk zijn gehaald horen we nauwelijks klachten. En dan zijn we nog volop bezig met verdere optimalisatie.’

KwadrantGroep

Eén deskundig aanspreekpunt

Overal dezelfde apparatuur die op dezelfde manier met elkaar verbonden is zorgt voor eenduidigheid en soepelere samenwerking. Simon: ‘Het is voor de organisatie van samenwerkende scholen van belang dat de techniek overal hetzelfde is geregeld: op locatie A, B én C. Een ander voordeel is dat we daar één deskundig aanspreekpunt voor hebben en dat is Felton. Daarmee maken we het voor onszelf makkelijk als er iets vervangen moet worden.’

Dat bleek al twee weken na de officiële start van de samenwerking. Het team van Felton moest een defecte core-switch in allerijl vervangen en slaagde glansrijk voor die ‘test’. In een halve dag was alles weer up and running. ‘Voor ons was dat de bevestiging dat de keuze voor Felton als ICT-partner een goede is geweest’, zegt Simon. ‘Een core switch is de ruggengraat van ons netwerk. Dat die defect ging was even heftig, maar Felton heeft dat vakkundig en snel opgelost. Dit sterkt ons ook in onze overtuiging dat we oudere apparatuur moeten blijven vervangen. Daar hebben we de komende tijd acties voor ingepland. Fijn dat we kunnen vooruitkijken. Felton gaat het netwerk bovendien monitoren en op basis daarvan proactief beheren.’

Geruisloze migratie

De scholen zetten samen met Felton flinke digitale stappen. Zo is ook de migratie naar de nieuwe firewall-omgeving met succes afgerond. ‘De firewalls op alle scholen zijn vervangen en gelijkgetrokken. Dat is geruisloos uitgevoerd, zonder onderbreking van het onderwijs. Dat is precies wat we met elkaar nastreven.’

Een ander traject dat voorspoedig verloopt is de optimalisatie van de toegangscontrole tot de netwerkomgeving. Aanscherping van het authenticatieproces betekent betere beveiliging van informatie. Simon: ‘Dat wordt steeds belangrijker, ook op scholen. Dus willen we dat borgen. Niet dat we dat niet deden, maar het wordt nu geoptimaliseerd door Felton. Dat doen ze op basis van best practices van Microsoft.’

Cloudgebaseerd werken

De ICT-infrastructuur en daarmee het digitale fundament van de scholen staat straks als een huis. Dat vormt tegelijkertijd het ideale vertrekpunt voor de transitie naar de cloud, vertelt Simon. ‘Die zetten we nu in, we gaan cloudgebaseerd werken. Dat zorgt ervoor dat we niet meer het klassieke beheer hoeven te doen. Het updaten van servers, het vervangen van hardware: dat is niet meer nodig.’

En dus hoeven de scholen straks ook niet meer tevergeefs te zoeken naar een vakbekwame systeembeheerder. ‘Die zijn nauwelijks te vinden. Dat is naast de moderne manier van werken een reden om naar de cloud te gaan. Felton is daarin een van de belangrijkste leveranciers. Ze adviseert, regelt alles wat er voor het beheer nodig is en is een goede sparringpartner die ons scherp houdt.’

Constructief en betrouwbaar

Simon ervaart de samenwerking met Felton als ‘constructief en betrouwbaar’. ‘We hebben het vertrouwen dat onze netwerkomgeving bij Felton in goede handen is. Dat geeft rust. Het zijn bedreven professionals die weten waar ze het over hebben. Voor ons is het nu de uitdaging om door te groeien naar de regierol, waarbij Felton de expert blijft.’

Hij benadrukt nog maar eens het belangrijkste voordeel van het partnerschap: het Emelwerda College, het Vakcollege en het Berechja College kunnen zich nog meer focussen op het onderwijs. ‘Dat ontwikkelt zich door en wordt alleen maar digitaler. Er zijn zoveel lesmethodes die internet nodig hebben. Des te belangrijker dat wij nu dagelijks kunnen vertrouwen op een goed en stabiel netwerk. Dat is de backbone van ons onderwijs.’

“De firewalls op alle scholen zijn vervangen en gelijkgetrokken. Dat is geruisloos uitgevoerd, zonder onderbreking van het onderwijs. Dat is precies wat we met elkaar nastreven.”

 

Share This