Felton nieuwe IT-partner van Cordaid

Felton nieuwe IT-partner van Cordaid

Cordaid vindt in Felton nieuwe IT-partner

Cordaid kiest voor Felton als nieuwe IT-partner. De wereldwijd actieve noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie beschikt dankzij dit partnership over een toekomstbestendige en flexibele IT-omgeving die kan meebewegen met de technologische ontwikkelingen. De eerste stappen zijn gezet: Felton heeft het beheer van de werkplekken en de servicedesk van Cordaid met succes overgenomen.

Binnen het ontwikkelingswerk is Cordaid een onmisbare schakel. De organisatie biedt hulp aan mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief. Zij richt zich daarnaast op toegankelijke gezondheidszorg, voedsel en inkomen, onderwijs en noodhulp bij rampen. Dat doet Cordaid in circa vijftien landen, vaak in de moeilijkste gebieden en omstandigheden.

Continuïteit en flexibiliteit

Juist daarom is een stabiele en flexibele IT-omgeving essentieel. De cijfers maken dat meteen duidelijk: naast de 200 medewerkers in Nederland heeft Cordaid 1200 medewerkers in veldkantoren in Afrika en Azië, in landen als Afghanistan, Congo, Ethiopië en Burkina Faso. De IT-ondersteuning in die kwetsbare landen is een uitdaging.

Om ook daar de continuïteit en flexibiliteit te waarborgen en optimale ondersteuning van de werkplekken te bieden, was het voor Cordaid tijd om een partnership aan te gaan met een IT-serviceprovider. ‘We zijn op zoek gegaan naar een IT-partner die deze uitdaging aankan en leuk vindt’, zegt Johan van den Akker, Manager IT bij Cordaid. ‘Daarnaast is het voor ons belangrijk dat deze partij ervoor zorgt dat onze IT-omgeving up-to-date en veilig is. Meegaan met de snelheid van nieuwe technologieën en ontwikkelingen was voor ons intern niet meer te doen.’

Felton IT partner Cannock

 

Uitdaging

Na een zorgvuldig selectietraject viel de keuze van Cordaid met volle overtuiging op Felton. Van den Akker: ‘De professionaliteit, technische kwaliteiten en servicegerichtheid van Felton zijn top. Op die gebieden komen ze heel goed uit de verf. Maar de flexibiliteit die Felton biedt gaf voor ons de doorslag.

Ons IT-landschap is qua systemen niet heel spannend. Wat het bijzonder en daarmee complexer maakt, is dat een groot deel van onze gebruikers in ontwikkelingslanden actief is. Felton laat zien die uitdaging aan te kunnen en te willen. Het mooie is dat we in de eerste contacten al merken dat het voor medewerkers van Felton iets extra’s biedt om voor een bijzondere organisatie als Cordaid te werken.’

Ook de on-site support die Felton op het Nederlandse hoofdkantoor van Cordaid verzorgt, is van meerwaarde. ‘Sinds het begin van onze gezamenlijke reis kijkt Felton naar de volwassenheid van onze organisatie op IT-gebied’, vertelt Van den Akker. ‘Gebruikers krijgen vanaf dag één on-site support aangeboden. Dat ervaren ze als prettig. Ze zijn liever niet te veel met IT bezig, maar des te meer met het werk waar ze goed in zijn.’

 

Snelheid

Van den Akker is verheugd over de snelheid waarmee Felton het beheer van de werkplekken en de servicedesk heeft overgenomen en kijkt uit naar de verdere samenwerking. De doelen voor de toekomst zijn helder: ‘We willen op technisch vlak bijblijven en de security van onze IT-omgeving naar een hoger plan brengen. Het belangrijkste is dat Felton een betrouwbare en eenduidige dienst biedt, waarbij het niet uitmaakt waar en in welke situatie we werken. Daar willen we altijd op kunnen rekenen.’

Vertrouwen

Edwin van Korlaar, commercieel directeur bij Felton, is blij met het vertrouwen van Cordaid. ‘Wij vinden het heel mooi om te mogen werken voor een organisatie die zoveel goeds doet voor de wereld en zich inzet voor hulpbehoevenden. Het is daarnaast bijzonder om met zoveel mensen in diverse landen samen te werken. Wij gaan er alles aan doen om daar een succes van te maken.’

De eerste resultaten zijn veelbelovend voor de verdere samenwerking. Van Korlaar: ‘In een tijdsbestek van enkele weken hebben we de IT-omgeving van Cordaid in beheer genomen, want er was haast geboden. Dat is razendsnel. Voor zo’n uitdaging deinzen wij niet terug. Integendeel, die flexibiliteit is de kracht van onze organisatie. Heel gaaf dat we die nu ook mogen inzetten voor Cordaid.’

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Kwadrant Groep over de FeltonCloud

“Onze IT-infrastructuur is klaar voor verdere innovatie”

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?

Cannock gaat ook de komende vijf jaar met Felton als IT-partner voor verdere groei

Cannock gaat de komende vijf jaar verder met Felton als IT-partner

Cannock gaat ook de komende vijf jaar met Felton als IT-partner voor verdere groei

Cannock kiest ook de komende vijf jaar voor Felton als ICT-partner. De specialist in creditmanagement ziet de verlenging van dit partnership als een belangrijke basis voor het waarmaken van haar groeiambities. De vruchtbare samenwerking in de afgelopen vijf jaar maakt dat Cannock alle vertrouwen heeft in een succesvolle toekomst.

Cannock helpt mensen, bedrijven en instellingen met betalingsoplossingen die bijdragen aan het structureel voorkomen van achterstanden. Met meer dan 400 medewerkers en kantoren in Rotterdam, Druten en Brouwershaven maakt de snelgroeiende organisatie het verschil door zich diepgaand te verplaatsen in de klantbehoefte op het gebied van facturatie- en creditmanagementprocessen.

De komende jaren streeft Cannock ernaar om nog meer klanten te helpen, zowel nationaal als internationaal. De overname van de Cannock-EDR Holding door de private equity-organisatie Axiom Partners begin 2022 biedt daar het fundament voor. Dankzij het partnership met Felton vormt ook de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor verdere groei.

Veilig, snel en stabiel

‘De infrastructuur moet veilig, snel, stabiel en tegelijkertijd flexibel zijn om onze medewerkers en klanten optimaal te ondersteunen’, zegt Raoul Jonkers, Manager Services bij Cannock. ‘Door ons partnership met Felton hebben we dat in de afgelopen jaren gerealiseerd én blijven we continu bij. Samen zijn we naar een heel stabiel netwerk toegegroeid. Tot vijf jaar geleden hadden we nog weleens te maken met een storing of een ramsomware-aanval, maar dat is er sinds Felton ons netwerk inricht en beheert echt uit.’

Cannock is tevreden over die technologische ontwikkeling en kiest er daarom voor om het partnership met Felton voor nog eens vijf jaar te continueren — ook met het oog op verdere nationale en internationale groei in de toekomst. Jonkers: ‘Felton is een partij die in staat is om met ons mee te groeien.’ Directeur operations Lilian Borneman zette namens Cannock de handtekening onder het nieuwe contract.

Felton IT partner Cannock

 

Intensiever samenwerken

Uitbreiding van de samenwerking is in volle gang. Sinds kort verzorgt Felton ook netwerkdiensten voor EDR Credit Services, zusteronderneming van Cannock. Een andere recente ontwikkeling is de modernisering van de cloudomgeving: van private cloud naar public cloud en mengvormen daarvan. Jonkers: ‘Felton biedt de expertise die we daarbij nodig hebben. Ze zijn daarin transparant en houden niet rücksichtlos vast aan hun eigen cloudoplossing, maar maken een combinatie-oplossing die het beste bij onze organisatie past.’

Jonkers kijkt uit naar het vervolg van het partnership. ‘Met de nadruk op partnership, want dat streven we met al onze leveranciers na. Dat geldt zeker voor onze samenwerking met Felton. De komende periode gaan we nog intensiever samenwerken. Dan is het fijn om dat te kunnen doen met een ICT-partner die kritisch meedenkt en oplossingsgericht is. What you see is what you get: die mentaliteit kenmerkt Felton en dat stellen we op prijs.’

Gezamenlijke toekomst

Het optimisme over de verdere samenwerking is geheel wederzijds. Martijn Zijlstra, salesmanager bij Felton, is blij met de contractverlening: ‘We gaan vijf jaar met elkaar verder, daar spreekt veel wederzijds vertrouwen uit. Cannock staat voor een mooie groeiambitie, waar wij met onze kennis en expertise graag aan bijdragen.’

Felton gaat die uitdaging met vertrouwen aan. ‘Technisch zijn we ertoe in staat’, zegt Zijlstra. ‘In de afgelopen jaar hebben we een aantal mooie ICT-projecten bij Cannock mogen begeleiden. Heel belangrijk daarbij is dat we op alle niveaus goed met elkaar kunnen sparren, of het nu gaat om werkplekbeheer of de IT-infrastructuur. Het contact is laagdrempelig, de lijntjes zijn kort en we kunnen duidelijk naar elkaar zijn. Dat is een voorwaarde voor een succesvolle gezamenlijke toekomst, waarbij wij er als ICT-partner voor zorgen dat Cannock zich volledig kan bezighouden met haar eigen business.’

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Kwadrant Groep over de FeltonCloud

“Onze IT-infrastructuur is klaar voor verdere innovatie”

Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?

EDR Credit Services zet met Felton als nieuwe IT-partner in op verdere professionalisering van IT-omgeving

EDR Credit Services zet met Felton als nieuwe IT-partner in op verdere professionalisering van IT-omgeving

Felton als nieuwe IT-partner van EDR Credit Services voor de verdere professionalisering van IT-omgeving

Felton is sinds kort de nieuwe IT-partner van EDR credit services. Samen gaan ze zorgen voor een verdere professionalisering van de IT-omgeving. Dankzij de samenwerking met Felton heeft EDR er alle vertrouwen in dat de continuïteit van haar dienstverlening ook in de toekomst gewaarborgd is.

In haar ruim dertigjarige bestaan is EDR uitgegroeid tot een volwaardig kredietbureau met meer dan 1500 opdrachtgevers. Die maken dankbaar gebruik van de innovatieve oplossingen op het gebied van consumenten- en bedrijfsinformatie en herincasso. Door intelligent gebruik te maken van data en IT-kennis heeft EDR een leidende positie verworven in het beheer van consumentendata.

Die positie wil het bedrijf graag verstevigen. Verdere IT-ontwikkeling is daarbij cruciaal. Met Felton als IT-partner is EDR er klaar voor om die uitdaging aan te gaan. ‘Met het oog op de professionaliseringsslag die we op IT-gebied maken zochten we een deskundige partner die ons proactief, professioneel en met inhoudelijke kennis kan bijstaan bij vraagstukken’, zegt Richard de Vries, Manager ICT bij EDR. ‘De markt verandert snel en wij moeten bijblijven. Dat is voor een onderneming van onze omvang bijna niet te doen. Daar hebben we een grote en professionele IT-partner bij nodig. We zijn blij dat we die in Felton hebben gevonden.’

Stabiele en veilige IT-omgeving

De rolverdeling is helder: het ICT-team van EDR blijft zich bezighouden met de ontwikkeling van innovatieve software-oplossingen voor haar opdrachtgevers, Felton draagt zorg voor het beheer van de volledige hardware. Onder meer het server- en applicatiebeheer en de inrichting van de werkplekken vallen daaronder. De servers die nu nog bij EDR draaien verhuizen de komende periode naar het datacenter van Felton.

Felton moet als IT-partner stabiliteit, flexibiliteit en veiligheid bieden, zodat de continuïteit van de dienstverlening van EDR altijd geborgd is. De Vries: ‘Dat is cruciaal. Wij hebben een IT-partner nodig die zorgt voor een stabiele IT-omgeving en snel kan schakelen als het moet. Daarnaast is security van groot belang. Grote opdrachtgevers kiezen voor ons en geven hun data uit handen, omdat wij het goed voor elkaar hebben. Het is essentieel dat we daarbij goed worden ondersteund. Ook daarom is de keuze op Felton gevallen. Daarbij woog mee dat zij beschikken over de certificeringen ISO 27001 en SOC 2 voor informatiebeveiliging.’

Meer standaardisatie

Daarnaast moet het partnership met Felton een uniform beheer van het netwerk en de werkplekken van EDR opleveren. ‘We willen toe naar meer standaardisatie’, zegt De Vries. ‘Dat moet meer stabiliteit, duidelijkheid en overzichtelijkheid brengen. We hebben zelf al grote slagen gemaakt, maar het kan nog beter. We willen dat alle hardware stabiel is en dat het doet wat we ervan verwachten. Met die tijdswinst kunnen wij ons nog meer focussen op de software-ontwikkeling die voor ons belangrijk is.’

Match

EDR en Felton gaan in elk geval drie jaar met elkaar samenwerken. De eerste ervaringen stemmen beide partijen positief. De Vries: ‘Het is als een nieuw huwelijk. Als je een relatie met elkaar aangaat is dat altijd wennen, maar de eerste signalen zijn zeer positief. Er is een match. We zijn blij dat we de keuze voor Felton hebben gemaakt.’

Op zijn beurt is Martijn Zijlstra, salesmanager bij Felton, verheugd dat de keuze van EDR op Felton is gevallen. ‘Er spreekt veel vertrouwen uit dat na Cannock, waar we al vijf jaar de IT-partner zijn, nu ook zusteronderneming EDR Credit Services voor ons kiest. Er zal kruisbestuiving ontstaan waardoor we beide klanten optimaal kunnen bedienen. We gaan IT-oplossingen aandragen die de continuïteit van de dienstverlening van EDR waarborgen. Samen zorgen we ervoor dat de IT-omgeving van EDR voorbereid is op de toekomst.’

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”.
Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?

De beste ICT infrastructuur voor uw organisatie: alles wat u moet weten

Een ICT infrastructuur die flexibel, betrouwbaar en veilig is, helpt een onderneming om haar doelen te bereiken en concurrentievoordeel te vergaren. Is de ICT infrastructuur daarentegen niet correct geïmplementeerd? Dan loopt een organisatie een serieus risico op connectiviteits-, productiviteits- en beveiligingsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan systeemstoringen of digitale inbraken. Cyberaanvallen evolueren namelijk in een rap tempo. Cybercriminelen worden slimmer en professioneler, waardoor cybersecurity een steeds belangrijker aandachtspunt is voor bedrijven. 

Betrouwbare en veilige ICT infrastructuur is niet alleen van fundamenteel belang voor de duurzaamheid van uw organisatie, maar ook voor de schaalbaarheid. Slimme investeringen in hardware, software en netwerkdiensten zijn het verschil tussen een toekomstbestendige of een falende organisatie. Maar wat houdt een ICT infrastructuur precies in? En wanneer is de ICT infrastructuur toereikend voor uw organisatie? Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over dit onderwerp, zoals:

Wat is een ICT infrastructuur?

De componenten van een ICT infrastructuur bestaan uit verschillende, van elkaar afhankelijke elementen. Die componenten kunnen we onderverdelen in:

 • hardware;
 • software;
 • fysieke faciliteiten;
 • netwerk;
 • server
 • verbindingen;
 • serverruimte en/of datacenter.

Een blik op de twee hoofdgroepen, hardware en software, maakt duidelijk op welke manier ze afhankelijk van elkaar zijn. Hardware gebruikt software (zoals een besturingssysteem) om te werken. Een besturingssysteem beheert systeembronnen en hardware. Besturingssystemen maken daarnaast ook verbindingen tussen softwaretoepassingen en fysieke resources met behulp van netwerkcomponenten.

Typen ICT infrastructuur

Er zijn 3 typen ICT infrastructuur: een traditionele ICT infrastructuur, een cloud infrastructuur en een hybride infrastructuur.

1. Traditionele ICT infrastructuur (on premises)

Een traditionele ICT infrastructuur bestaat uit de gebruikelijke hardware- en softwarecomponenten: faciliteiten, datacenters, servers, netwerkhardware, desktopcomputers en softwareoplossingen voor bedrijfsapplicaties. Deze configuratie vereist meestal meer vermogen en fysieke ruimte dan andere soorten infrastructuur. Een traditionele infrastructuur wordt doorgaans on-premises geïnstalleerd voor gebruik door het bedrijf of voor privégebruik. On-premises betekent dat de software die een bedrijf gebruikt, geïnstalleerd is op servers en computers in het eigen bedrijfspand.

2. Cloud-infrastructuur (toegang via het internet)

Een cloud-infrastructuur is grotendeels vergelijkbaar met een traditionele infrastructuur, maar bij dit type infrastructuur hebben eindgebruikers toegang tot de infrastructuur via internet. Door virtualisatie krijgen organisaties de mogelijkheid resources te gebruiken, zonder ze on-premises te hoeven installeren. Hierdoor vereist dit type infrastructuur minder vermogen en minder fysieke ruimte. Daardoor is cloud-infrastructuur vaak goedkoper dan de traditionele vorm van ICT infrastructuur. Daarnaast is bij cloud-infrastructuur sprake van een beschikbaarheid en continuïteit van data en applicaties, ook als werknemers niet op locatie werken. Cloud-infrastructuur maakt het dan ook mogelijk om efficiënter en effectiever samen te werken.

3. Hybride ICT infrastructuur (combinatie van cloud en on premises)

Een hybride IT-omgeving is een netwerk dat cloud en on-premise combineert. Bedrijven die kiezen voor een hybride ICT infrastructuur maken dus eigenlijk een gedeeltelijke overstap naar de cloud. Applicaties en data worden alleen naar de cloud overgebracht wanneer dit interessant is voor de organisatie. Wanneer dit niet nodig is, blijven de applicaties gewoon draaien op het eigen serverpark. Hetzelfde geldt voor data: alleen die data die gedeeld moet worden over verschillende locaties wordt overgebracht naar de cloud.

 

De beste ICT infrastructuur voor bedrijven

Wat is het juiste type ICT infrastructuur voor uw organisatie?

Wat het juiste type en de beste instellingen voor uw ICT infrastructuur zijn, hangt af van uw behoefte en doel. Sommige doelen zijn echter universeel voor elke onderneming. Een optimale infrastructuur zal in elk geval zorgen voor high-performance opslag, een netwerk met lage latency, security, een geoptimaliseerd Wide Area Network (WAN) en hoge uptime. 

Zeker bij een cloud-infrastructuur is het belangrijk om te beschikken over verbindingen die het mogelijk maken om data razendsnel door het netwerk te verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen als glasvezel, dark fiber, hollow fiber en SD-WAN. 

SD-WAN stelt u in staat om bedrijfskritisch verkeer en realtime-diensten te prioriteren en deze data automatisch over de efficiëntste route naar uw ontvangers te sturen. SD-WAN zorgt ook voor een hogere WAN-beschikbaarheid. Het is een ideale oplossing voor organisaties met meerdere vestigingen om snel en efficiënt data uit te wisselen met andere locaties.

ICT infrastructuurmanagement voor bedrijven

Effectief ICT infrastructuurmanagement zorgt ervoor dat uw softwaretoepassingen en netwerken op topniveau blijven werken. Bovendien kan het downtime, uitval en andere kostbare en tijdrovende ICT-problemen voorkomen.

De manier waarop u de infrastructuur beheert, kan verstrekkende gevolgen hebben voor alle aspecten van een organisatie. Een externe partner die gespecialiseerd is in het beheer van ICT infrastructuren kan u helpen bij het optimaal benutten van uw infrastructuur, nu en in de toekomst.

ICT infrastructuurmanagement biedt structuur en controle aan de functies die verantwoordelijk zijn voor diverse technische en organisatorische operaties. Dit geldt voor het beheer van fysieke en virtuele omgevingen, netwerken en hard- en software.

De 10 belangrijkste voordelen van ICT infrastructuurmanagement

De voordelen van ICT infrastructuurmanagement uiten zich voornamelijk in meer gebruiksgemak, kostenbesparingen en duidelijkere informatie en rapportages. Profiteer van de onderstaande voordelen:

 1. U reageert sneller op veranderende en verstorende omstandigheden.
 2. Flexibele en agile procedures leiden tot proactieve (in plaats van reactieve) managementstrategieën. Zo speelt u makkelijker in op nieuwe marktontwikkelingen en klant- of gebruikersbehoeften.
 3. Geautomatiseerd werk vermindert arbeid, kosten (er zijn minder mensen nodig voor het uitvoeren van repetitieve taken) en impactvolle gebeurtenissen als veiligheidsincidenten.
 4. Een betere capaciteitsplanning laat processen en mensen beter renderen.
 5. De centralisatie van informatie stelt gegevens in (near) realtime beschikbaar en maakt rapportage mogelijk.
 6. Gestroomlijnde dagelijkse functies en operaties maken meer tijd vrij voor personeel om waarde voor de organisatie te creëren.
 7. Een verbeterde klanttevredenheid vergroot de klantloyaliteit en de kans op herhaalaankopen.
 8. Verbeterde prestaties van uw gehele IT-landschap. 
 9. Minder downtime door snellere implementaties en kortere reparatietijden.
 10. Een verbeterd overzicht van uw ICT infrastructuur en databeheer leidt tot een betere naleving van normen en regels op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001) en privacybescherming (AVG).

 

De 10 belangrijkste voordelen van ICT infrastructuurmanagement

De 5 ‘best practices’ voor een goede ICT infrastructuur

Nieuwe en voortdurend evoluerende technologieën zorgen ervoor dat de eisen van een ICT infrastructuur constant veranderen. Werkt uw huidige infrastructuur optimaal voor uw organisatie? Controleer het aan de hand van de volgende 5 vragen:

1. Wat zijn uw technologische behoeften?

Voordat u uw huidige infrastructuur onder de loep neemt, of naar vervangende onderdelen kijkt, moet u zich afvragen wat de technologische behoeften van uw organisatie zijn. Wat heeft uw organisatie nodig om klanten en medewerkers tevreden te houden? En welke technologie levert u een concurrentievoordeel op? Met deze informatie vormt u een basisstandaard. Vervolgens kijkt u of uw huidige infrastructuur hieraan voldoet. 

2. Is uw netwerk toereikend?

Netwerken moeten tegenwoordig steeds meer ballast kunnen dragen. Heeft u voldoende bandbreedte, met andere woorden: laden webpagina’s en -applicaties snel genoeg? Is er sprake van vertraging in het beeld of geluid tijdens videocalls? Heeft u genoeg ruimte voor dataopslag? Zeker nu veel applicaties in de cloud draaien, is het van belang dat uw netwerk toereikend functioneert.

3. Wat mist nog?

Bekijk uw huidige infrastructuur kritisch. Doet ze haar werk? Staat ze uw organisatie toe om competitief te blijven? Zijn uw medewerkers tevreden en productief? Zo niet, dan is dit uw kans om deze gaten in uw infrastructuur te identificeren. Het benoemen van de tekortkomingen helpt u bij het formuleren van een eventueel voorstel voor een nieuwe infrastructuur.

4. Wat is uw TCO?

De TCO, Total Cost of Ownership, is het totaal van alle directe en indirecte kosten die zijn verbonden aan uw infrastructuur. Veel IT-afdelingen kijken alleen naar de directe kosten van een nieuwe technologie-aankoop, maar in veel gevallen vormt dit maar 20% van het gehele kostenplaatje. Vergelijk hoeveel u nu kwijt bent aan indirecte kosten als training, downtime, onderhoud, reparaties, etc. Kijk vervolgens wat een nieuwe ICT infrastructuur zou kosten of juist zou kunnen opleveren. Deze kosten vormen, samen met de aanschafprijs, de TCO. Dit kostenplaatje zou het uitgangspunt moeten zijn voor elke evaluatie van de betaalbaarheid van nieuwe technologie.

5. Heeft u een back-up- of redundancyplan?

Tot slot: wat biedt uw huidige infrastructuur als het gaat om back-up en redundantie? Oudere techniek biedt mogelijk geen gegevensduplicatie of virtuele opslagmogelijkheden in de cloud. Als uw infrastructuur niet goed voorbereid is op uitval of rampen, is het waarschijnlijk een goed idee om te kijken naar de mogelijkheden van een moderne infrastructuur. Zo voorkomt u dat uw data permanent kwijtraakt.

Managed service provider

Voldoet uw huidige ICT infrastructuur aan al uw behoeften? Is ze kostenefficiënt? En beschikt u over een toereikend back-up- en redundantieplan? Dan biedt uw ICT infrastructuur genoeg mogelijkheden voor de huidige staat van uw organisatie. Een managed service provider (MSP) kan ervoor zorgen dat dit ook zo blijft. Zoals gezegd kunnen de eisen van een ICT infrastructuur nogal eens veranderen. Een MSP kijkt naar de actuele behoeften van uw organisatie en nieuwe technologische ontwikkelingen die daarbij kunnen ondersteunen.

Bent u erachter gekomen dat uw huidige ICT infrastructuur ontoereikend is voor de behoeften van uw organisatie? Dan is het een goed idee om te kijken naar de mogelijkheden van een nieuwe infrastructuur. Een managed service provider helpt u bij het formuleren van de behoeften van uw organisatie en kan u koppelen aan de oplossing die bij uw organisatie past.

Hoe helpt Felton?

Wilt u ook dat uw ICT infrastructuur u ondersteunt bij het behalen van de ondernemings- of bedrijfsdoelstellingen? Felton is een ervaren managed service provider met veel ervaring in het ontwerpen, realiseren en beheren van ICT-infrastructuren. Dit doen we merkonafhankelijk, zodat u altijd de beste optie voor uw organisatie krijgt.

Om samen met u te beoordelen of uw huidige infrastructuur toereikend is voor de toekomst van uw organisatie, biedt Felton de Infrastructuur Audit aan. We kijken hierbij naar mogelijkheden om uw infrastructuur te moderniseren en nemen de staat van uw security onder de loep. Op basis hiervan geven we een gedegen advies over wat er eventueel kan worden verbeterd of gecorrigeerd.

Wilt u gebruikmaken van alle voordelen van ICT infrastructuurmanagement, uw downtime tot een minimum beperken en productiviteit optimaliseren? Of heeft u nog vragen over wat een goede ICT infrastructuur voor uw organisatie kan betekenen? Dan spreken we u graag. Bel onze commercieel directeur Edwin Korlaar op +31 (0)6 25 04 57 52 of stuur een e-mail naar: e.vankorlaar@felton.nl. We helpen u graag verder.

De beste ICT infrastructuur voor uw organisatie: alles wat u moet weten

Emelwerda College

REFERENTIECASE

Emelwerda College
KwadrantGroep

“We hebben het vertrouwen dat onze netwerkomgeving bij Felton in goede handen is.”

Een goede netwerkomgeving is de backbone van ons onderwijs’  

De digitalisering van het onderwijs zet in rap tempo door. ICT is steeds vaker het fundament onder de organisatie van scholen. Zo ook op het Emelwerda College, het Vakcollege in Emmeloord en het Berechja College in Urk. Door samen te werken met Felton als technologiepartner kunnen deze scholen elke dag doen waar ze goed in zijn: modern onderwijs geven en talentontwikkeling stimuleren — hoe digitaal ook. ICT-projectmanager Simon van der Kamp: “We hebben het vertrouwen dat onze netwerkomgeving bij Felton in goede handen is.”

Nog meer focus op onderwijs, minder op technologie. Met die wens als prioriteit zijn de drie samenwerkende scholen aan het begin van 2022 op zoek gegaan naar een ICT-serviceprovider. Het was tijd om de netwerkomgeving naar een hoger niveau te tillen, meer eenduidigheid in het ICT-landschap te creëren en daarmee de basis te leggen voor de transitie naar de cloud.

‘Daar hebben we een goede technologiepartner bij nodig’, vertelt Simon van der Kamp, die veel ervaring heeft als ICT-projectmanager. ‘Onze scholen staan voor digitale uitdagingen. We maken voor ons onderwijs steeds meer gebruik van ICT. Met een partner die de ICT-infrastructuur als een sterk fundament inricht en ook nog strategisch meedenkt kunnen we ons nog meer focussen op het onderwijs, zodat de docenten optimaal hun werk kunnen doen en leerlingen het best mogelijke onderwijs krijgen.’

Na een uitgebreide selectieprocedure kwam Felton naar voren als beste kennispartner in ICT. Simon: ‘Alle partijen die we hebben bekeken zijn deskundig, betrouwbaar en kennen het onderwijs goed. Felton onderscheidde zich met haar visie op en het ontwerp van de oplossing die het beste past bij onze vraagstelling.’

Wifi als graadmeter

En zo kan het zijn dat Felton vanaf 1 september 2022 bij de drie scholen zorgdraagt voor het beheer van het draadloze netwerk, de switch-infrastructuur en de firewall-omgeving. Daarbij optimaliseert de serviceprovider de netwerkinfrastructuur, heeft ze de migratie naar de nieuwe firewall-omgeving begeleid en verbetert ze het authenticatieproces (security, identificatie en redundantie).

De docenten en ruim tweeduizend leerlingen van het Emelwerda College, het Vakcollege en het Berechja College plukken daar nu al de vruchten van. Grootste directe winst is de toegenomen beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het netwerk. ‘Wifi is heilig voor een school’, zegt Simon. ‘Snel internetten, dat is wat docenten en leerlingen moeten kunnen. Ik zeg weleens: wifi is de graadmeter voor de tevredenheid over de ICT-afdeling. Sinds de grote problemen uit het netwerk zijn gehaald horen we nauwelijks klachten. En dan zijn we nog volop bezig met verdere optimalisatie.’

 

KwadrantGroep

Eén deskundig aanspreekpunt

Overal dezelfde apparatuur die op dezelfde manier met elkaar verbonden is zorgt voor eenduidigheid en soepelere samenwerking. Simon: ‘Het is voor de organisatie van samenwerkende scholen van belang dat de techniek overal hetzelfde is geregeld: op locatie A, B én C. Een ander voordeel is dat we daar één deskundig aanspreekpunt voor hebben en dat is Felton. Daarmee maken we het voor onszelf makkelijk als er iets vervangen moet worden.’

Dat bleek al twee weken na de officiële start van de samenwerking. Het team van Felton moest een defecte core-switch in allerijl vervangen en slaagde glansrijk voor die ‘test’. In een halve dag was alles weer up and running. ‘Voor ons was dat de bevestiging dat de keuze voor Felton als ICT-partner een goede is geweest’, zegt Simon. ‘Een core switch is de ruggengraat van ons netwerk. Dat die defect ging was even heftig, maar Felton heeft dat vakkundig en snel opgelost. Dit sterkt ons ook in onze overtuiging dat we oudere apparatuur moeten blijven vervangen. Daar hebben we de komende tijd acties voor ingepland. Fijn dat we kunnen vooruitkijken. Felton gaat het netwerk bovendien monitoren en op basis daarvan proactief beheren.’

Geruisloze migratie

De scholen zetten samen met Felton flinke digitale stappen. Zo is ook de migratie naar de nieuwe firewall-omgeving met succes afgerond. ‘De firewalls op alle scholen zijn vervangen en gelijkgetrokken. Dat is geruisloos uitgevoerd, zonder onderbreking van het onderwijs. Dat is precies wat we met elkaar nastreven.’

Een ander traject dat voorspoedig verloopt is de optimalisatie van de toegangscontrole tot de netwerkomgeving. Aanscherping van het authenticatieproces betekent betere beveiliging van informatie. Simon: ‘Dat wordt steeds belangrijker, ook op scholen. Dus willen we dat borgen. Niet dat we dat niet deden, maar het wordt nu geoptimaliseerd door Felton. Dat doen ze op basis van best practices van Microsoft.’

 

Cloudgebaseerd werken

De ICT-infrastructuur en daarmee het digitale fundament van de scholen staat straks als een huis. Dat vormt tegelijkertijd het ideale vertrekpunt voor de transitie naar de cloud, vertelt Simon. ‘Die zetten we nu in, we gaan cloudgebaseerd werken. Dat zorgt ervoor dat we niet meer het klassieke beheer hoeven te doen. Het updaten van servers, het vervangen van hardware: dat is niet meer nodig.’

En dus hoeven de scholen straks ook niet meer tevergeefs te zoeken naar een vakbekwame systeembeheerder. ‘Die zijn nauwelijks te vinden. Dat is naast de moderne manier van werken een reden om naar de cloud te gaan. Felton is daarin een van de belangrijkste leveranciers. Ze adviseert, regelt alles wat er voor het beheer nodig is en is een goede sparringpartner die ons scherp houdt.’

Constructief en betrouwbaar

Simon ervaart de samenwerking met Felton als ‘constructief en betrouwbaar’. ‘We hebben het vertrouwen dat onze netwerkomgeving bij Felton in goede handen is. Dat geeft rust. Het zijn bedreven professionals die weten waar ze het over hebben. Voor ons is het nu de uitdaging om door te groeien naar de regierol, waarbij Felton de expert blijft.’

Hij benadrukt nog maar eens het belangrijkste voordeel van het partnerschap: het Emelwerda College, het Vakcollege en het Berechja College kunnen zich nog meer focussen op het onderwijs. ‘Dat ontwikkelt zich door en wordt alleen maar digitaler. Er zijn zoveel lesmethodes die internet nodig hebben. Des te belangrijker dat wij nu dagelijks kunnen vertrouwen op een goed en stabiel netwerk. Dat is de backbone van ons onderwijs.’

“De firewalls op alle scholen zijn vervangen en gelijkgetrokken. Dat is geruisloos uitgevoerd, zonder onderbreking van het onderwijs. Dat is precies wat we met elkaar nastreven.”

 

× Stel je vraag via Whatsapp Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday