Alles staat of valt met informatietechnologie. Nou ja, veel in ieder geval. Organisaties zijn grotendeels afhankelijk van hun IT-omgeving, zowel voor de administratieve processen als de productieprocessen. Vaak zijn deze operaties in hoge mate digitaal gekoppeld. Dit betekent dat uitval van IT een directe bedreiging vormt voor primaire bedrijfsprocessen – en daarmee voor de continuïteit van jouw bedrijf.

De automatisering van processen gaat gestaag door, de toekomst is digitaal. Het dwingt ondernemingen om op een andere manier naar de eigen organisatie te kijken. Waar zit mijn efficiencywinst, waar zitten de risico’s en hoe houd ik mijn primaire proces onder controle? Dit zijn op zich geen nieuwe vraagstukken, maar het zijn meer en meer IT-vraagstukken geworden. De vraag is: is jouw bedrijf hier wel op ingericht? Is de IT-infrastructuur klaar voor de toekomst?

Zes kernwaarden

Elke onderneming streeft naar de volgende zes kernwaarden: maximale continuïteit en performance, maximale veiligheid en compliance, en last but not least een hoge mate van schaalbaarheid bij een minimale beheerslast. Deze kernwaarden zijn zo oud als het bedrijfsleven zelf. Maar doordat IT steeds bepalender wordt voor de bedrijfsvoering, worden ze meer en meer vanuit IT-perspectief ingevuld.

In de praktijk betekent dit een toegenomen vraag naar techniek die resources kan delen. Denk bijvoorbeeld aan hard- en softwarevirtualisatie, gedeelde back-up resources, gedeelde internetconnectiviteit en gedeelde e-mailomgevingen. De IT-omgevingen van vandaag zijn gebouwd om te voldoen aan deze zes kernwaarden.

Cloud

Cloudtechnologie heeft hier voor een enorme versnelling gezorgd. De cloud is populair omdat hij waarde toevoegt, zowel op de korte als lange termijn. SaaS-diensten zijn schaalbaar, vragen geen kapitaalsinvestering en je krijgt eenvoudig toegang tot ‘enterprise-grade’ systemen. Dit voor een fractie van de kosten (je betaalt alleen voor wat je afneemt) en zonder zorgen voor systeemmanagement en onderhoud. Je kunt supersnel aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften en marktomstandigheden. De functionaliteiten kunnen in eigen huis worden ingericht en aangeboden, en via internet als dienst worden afgenomen. ‘IT uit de muur’: eenvoudig, effectief en betaalbaar.

Toch hoeft een cloud-based model niet automatisch de beste oplossing te zijn voor je business. Misschien geldt one size fits all niet voor jou, en heb je applicatieomgevingen die om welke reden dan ook (nog) niet naar de cloud kunnen. Bijvoorbeeld omdat je zelf controle wilt houden over bepaalde data. Data die uniek zijn voor jouw organisatie. Data die essentieel zijn voor jouw bedrijfsvoering en missie, en die je in een eigen IaaS-omgeving wilt onderbrengen. Je wilt een gedeelte on-premise behouden.

Het beste van twee werelden: Hybride IT-beheer

Hiermee is het concept van Hybrid IT geboren: een mix van in-house en cloud-based diensten die het beste van twee werelden biedt: het gemak, de flexibiliteit en de kosten- en samenwerkingsvoordelen van een cloudplatform, én de controle en eenvoudige toegankelijkheid van een eigen server. Kies voor elke workload de meest geschikte applicatie en plaats je data daar waar dat vanuit security of regelgeving het beste is. Gebruik de cloud voor het snel ontwikkelen en testen van prototypes voordat je ze in de private omgeving opslaat en gaat gebruiken. Voor veel organisaties is Hybrid IT dé manier om de snelle digitale transformatie te kunnen bijbenen.

De vragen die je jezelf dient te stellen, zijn daarmee niet veranderd. Waar zit mijn efficiencywinst, waar zitten de risico’s en hoe houd ik mijn primaire proces onder controle? Hoe scoort de Hybrid IT-oplossing op de genoemde zes kernwaarden: continuïteit, performance, veiligheid, compliance, schaalbaarheid en beheerslast? Het zal doorslaggevend zijn voor jouw bedrijfssucces.

Per set kernwaardes ga ik de komende tijd een blog schrijven met als insteek: valkuilen en aanbevelingen bij Hybride IT-beheer. Bedoeld voor iedereen die voornemens is om over te stappen naar een Hybrid IT-concept, of al een Hybrid IT-concept heeft maar zich afvraagt of het (nog) goed past. Eerstvolgend staan maximale continuïteit en perfomance centraal.

Ik wens je alvast veel leesplezier!

 

Share This