Blog

Performant, schaalbaar, toegankelijk, redundant en veilig

Bedrijven en hun IT-leiders hebben doorgaans een combinatie van uitdagingen. Ze willen efficiënte processen, beschikbare data, grip op innovatie, gestandaardiseerde werkwijzen en een goed ecosysteem van samenwerkende partners. Vaak is het tegenovergestelde het geval. Er is een IT-modernisering nodig waarbij betere gebruikers- en klantervaringen leiden tot hogere businessresultaten. Omarming van de cloud is hierbij een belangrijke stap.

Organisaties dienen de slag te maken van informatie naar innovatie. Er moeten middelen worden vrijgemaakt om te kunnen werken aan technologische ontwikkeling. Liefst organisatiebreed en in samenhang. Een optimaal ingerichte en gemanagede IaaS-omgeving in een private cloud ligt daarbij qua kosten en mogelijkheden voor de hand. Je laat als organisatie de technologie beter voor je werken en je lift automatisch mee met de technologische ontwikkelingen. Goed infrabeheer vereist overigens wel diepgaande IT-kennis. Zonder IT-specialisten die de materie begrijpen laat je kansen onbenut.

Veel middelgrote organisaties worstelen met de overstap naar de cloud. Naast de technische en wettelijke beperkingen lopen ze aan tegen problemen met de performance, zeker binnen een complexe omgeving. Het netwerk kan goed zijn, en ook andere componenten zoals databases en applicaties kunnen afzonderlijk prima functioneren. Maar alles moet intussen wel op elkaar aansluiten. Het is dus belangrijk om IT-breed in plaats van verzuild naar een IT-transformatie te kijken. Je kan de cloud namelijk op verschillende manieren inrichten en beheren – dat kan in specifieke situaties goed of slecht uitpakken.

Felton Private Cloud

Expertise

In de praktijk komt de modernisering van de IT vaak neer op vervanging van logge, niet-geïntegreerde legacy-systemen voor microservices en gecontaineriseerde applicaties. Daar zijn clouds uitermate geschikt voor. Het moeilijke is dat organisaties worden bedolven door technische mogelijkheden van uiteenlopende marktpartijen. Wie is hier nu de echte partner? Niet de partijen die zich puur richten op hun specifieke of generieke rol in de infrastructuur, maar een die het geheel overziet, zo mogelijk verbetert en beheert.

Nogmaals, dat vereist diepgaande kennis van informatietechnologie. Felton kan die rol oppakken. De basis daarvoor is meer dan twintig jaar aan onderzoek, ontwikkeling en het toepassen van cloudtechnologie. We zijn ooit begonnen met inrichten en beheren van on-premise IT-infrastructuur. Daar is veel kennis en ervaring mee opgedaan. De Felton Cloud 3.0 bouwt hierop voort en biedt klanten een moderne en veilige omgeving die zich kenmerkt door: Nederlandse datacenters, hoge beschikbaarheid (100 procent uptime sinds 2019), ISO 27001- en NEN 7510-certificatie, op- en neerwaartse schaalbaarheid, PxQ-prijsmodel, betrokken klantteams, koppeling met Microsoft Azure, Office 365 en de public cloud.

Onze IT-specialisten hebben de expertise in huis om de totale stack op de juiste manier te configureren, eventuele problemen te identificeren en zo nodig een oplossing te bedenken om het IT-landschap optimaal te laten presteren. Dat vraagt ook om kennis van specifieke businessdomeinen, processen en beveiliging.

Meerwaarde Felton Private Cloud

Een belangrijke meerwaarde van de Felton Private Cloud is de unieke ondersteuning door de betrokken klantteams. Deze bestaan altijd uit een servicemanager, die verantwoordelijk is voor de afgesproken dienstverlening, en een senior engineer die betrokken is bij zowel de bouw als het beheer. Dat laatste garandeert dat hetgeen wordt opgeleverd uiteindelijk ook beheerbaar is. Nieuw te implementeren zaken zijn altijd een gedeelde verantwoordelijkheid voor het betrokken team.

Die senior engineer is een belangrijke USP. Hij of zij overziet de gehele IT-infrastructuur van de klant en kent de core IT-systemen. We streven ernaar om ons als volwaardige partner dan wel eigen IT-afdeling van de klant op te stellen, dus inclusief servicedesk- en werkplek-ondersteuning.

Binnen de slim ingerichte SLA zijn niet alleen de prestaties, veiligheid en beschikbaarheid gewaarborgd, maar worden bovendien de nodige updates doorgevoerd en eventuele uitdagingen rond opslagcapaciteit of bandbreedte voorkomen. Dankzij de twee datacenterlocaties kunnen routingprotocollen worden toegepast voor load-balancing en redundantie.

Beveiliging

De Felton Private Cloud is in principe geschikt voor elk bedrijf, ongeacht de sector en schaal. Deze omgeving komt het best tot z’n recht bij organisaties met meer dan tweehonderd werkplekken en een centraal gestuurde, complexe IT-infrastructuur. We zijn erop ingericht om in zo’n geval de gehele IT in beheer te nemen. Gegarandeerd performant, schaalbaar, toegankelijk, redundant en veilig. Onze specialisten zorgen dat de mogelijkheden van de Felton Cloud 3.0 ten volle worden benut.

Voor grote corporates hebben we de benodigde applicatieve kennis en kunde in huis om uniformiteit en beschikbaarheid te realiseren bij een versnipperde implementatie van het kernsysteem. We zijn via een in-huis ontwikkelde tussenlaag zelfs in staat om moderne authenticatie te realiseren voor legacy-ERP, die gebruikers vanaf hun werkplek op basis van ‘zero trust’ via de juiste authenticatie en autorisatie toegang geeft tot de backoffice.

De Felton Private Cloud maakt gebruik van Software Defined Networking (SDN) voor webgebaseerde toegangscontrole binnen een zero trust-omgeving. Via micro-segmentatie kunnen mensen binnen zogeheten ‘trust zones’ worden aangemerkt als behorend tot een bepaalde groep. Het alternatief is goed te kijken naar de applicaties om met firewalls segmenten te definiëren, en alles vanuit één punt te beheren. Deze oplossing is goedkoper en bovendien beter beheerbaar.

Cloud-assessment

De ideale cloud omgeving is sterk afhankelijk van organisatie-specifieke eisen en wensen op het gebied van security, kosten en wendbaarheid. Het Felton Cloud Readiness-assessment brengt de huidige infrastructuur en de te realiseren doelarchitectuur in kaart, inclusief het pad om daar te komen. Onze cloud-infrastructuurspecialisten maken de verschillende opties inzichtelijk. Inclusief de technische, operationele en financiële voor- en nadelen van bepaalde keuzes. Net als in de beheerfase maakt de diepgaande IT-kennis van onze mensen het verschil.

Bart Sondermeijer

Bart Sondermeijer

Chief Technology Officer

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep

Wilco Verburg legt uit waarom de nieuwe technologie voor Stamhuis Groep een belangrijk middel is om zich te onderscheiden. Benieuwd waarom zij hebben gekozen voor onze private Cloud en de ervaringen?

Cannock Chase

Cannock Chase

Om ons te kunnen richten op de kernprocessen zochten we een partner die ons qua infrastructuur volledig ontzorgt”, aldus Raoul Jonkers van Cannock Chase. Benieuwd hoe we dit doen?

Meer informatie over de Felton Private Cloud?

Contact formulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Share This