EDR Credit Services zet met Felton als nieuwe IT-partner in op verdere professionalisering van IT-omgeving

Felton als nieuwe IT-partner van EDR Credit Services voor de verdere professionalisering van IT-omgeving

Felton is sinds kort de nieuwe IT-partner van EDR credit services. Samen gaan ze zorgen voor een verdere professionalisering van de IT-omgeving. Dankzij de samenwerking met Felton heeft EDR er alle vertrouwen in dat de continuïteit van haar dienstverlening ook in de toekomst gewaarborgd is.

In haar ruim dertigjarige bestaan is EDR uitgegroeid tot een volwaardig kredietbureau met meer dan 1500 opdrachtgevers. Die maken dankbaar gebruik van de innovatieve oplossingen op het gebied van consumenten- en bedrijfsinformatie en herincasso. Door intelligent gebruik te maken van data en IT-kennis heeft EDR een leidende positie verworven in het beheer van consumentendata.

Die positie wil het bedrijf graag verstevigen. Verdere IT-ontwikkeling is daarbij cruciaal. Met Felton als IT-partner is EDR er klaar voor om die uitdaging aan te gaan. ‘Met het oog op de professionaliseringsslag die we op IT-gebied maken zochten we een deskundige partner die ons proactief, professioneel en met inhoudelijke kennis kan bijstaan bij vraagstukken’, zegt Richard de Vries, Manager ICT bij EDR. ‘De markt verandert snel en wij moeten bijblijven. Dat is voor een onderneming van onze omvang bijna niet te doen. Daar hebben we een grote en professionele IT-partner bij nodig. We zijn blij dat we die in Felton hebben gevonden.’

Stabiele en veilige IT-omgeving

De rolverdeling is helder: het ICT-team van EDR blijft zich bezighouden met de ontwikkeling van innovatieve software-oplossingen voor haar opdrachtgevers, Felton draagt zorg voor het beheer van de volledige hardware. Onder meer het server- en applicatiebeheer en de inrichting van de werkplekken vallen daaronder. De servers die nu nog bij EDR draaien verhuizen de komende periode naar het datacenter van Felton.

Felton moet als IT-partner stabiliteit, flexibiliteit en veiligheid bieden, zodat de continuïteit van de dienstverlening van EDR altijd geborgd is. De Vries: ‘Dat is cruciaal. Wij hebben een IT-partner nodig die zorgt voor een stabiele IT-omgeving en snel kan schakelen als het moet. Daarnaast is security van groot belang. Grote opdrachtgevers kiezen voor ons en geven hun data uit handen, omdat wij het goed voor elkaar hebben. Het is essentieel dat we daarbij goed worden ondersteund. Ook daarom is de keuze op Felton gevallen. Daarbij woog mee dat zij beschikken over de certificeringen ISO 27001 en SOC 2 voor informatiebeveiliging.’

Meer standaardisatie

Daarnaast moet het partnership met Felton een uniform beheer van het netwerk en de werkplekken van EDR opleveren. ‘We willen toe naar meer standaardisatie’, zegt De Vries. ‘Dat moet meer stabiliteit, duidelijkheid en overzichtelijkheid brengen. We hebben zelf al grote slagen gemaakt, maar het kan nog beter. We willen dat alle hardware stabiel is en dat het doet wat we ervan verwachten. Met die tijdswinst kunnen wij ons nog meer focussen op de software-ontwikkeling die voor ons belangrijk is.’

Match

EDR en Felton gaan in elk geval drie jaar met elkaar samenwerken. De eerste ervaringen stemmen beide partijen positief. De Vries: ‘Het is als een nieuw huwelijk. Als je een relatie met elkaar aangaat is dat altijd wennen, maar de eerste signalen zijn zeer positief. Er is een match. We zijn blij dat we de keuze voor Felton hebben gemaakt.’

Op zijn beurt is Martijn Zijlstra, salesmanager bij Felton, verheugd dat de keuze van EDR op Felton is gevallen. ‘Er spreekt veel vertrouwen uit dat na Cannock, waar we al vijf jaar de IT-partner zijn, nu ook zusteronderneming EDR Credit Services voor ons kiest. Er zal kruisbestuiving ontstaan waardoor we beide klanten optimaal kunnen bedienen. We gaan IT-oplossingen aandragen die de continuïteit van de dienstverlening van EDR waarborgen. Samen zorgen we ervoor dat de IT-omgeving van EDR voorbereid is op de toekomst.’

Edwin van Korlaar

Edwin van Korlaar

Commercieel Directeur

Stamhuis Groep

Stamhuis Groep over de FeltonCloud

“Als de ICT uitvalt kunnen we onze dagelijkse activiteiten niet langer uitvoeren. De Felton Private Cloud 3.0 speelt een sleutelrol”.
Wil je weten wat Felton voor jouw organisatie kan betekenen?
Neem contact op met Felton
Share This