Actievoorwaarden

Op deze pagina kan je lezen welke voorwaarden wij hebben omtrent winacties. Deze zijn van toepassing op alle winacties van Felton BV. Door deel te nemen aan een actie accepteert u onze actievoorwaarden.

Actievoorwaarden

Deelname acties

 • Deelname is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer het inschrijfformulier is ingevuld en verzonden.
 • Eenmalig deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar.
 • Medewerkers van Felton zijn uitgesloten van deelname van winacties.
 • De campagne loopt totdat op social media aangeeft dat de campagne is afgelopen. 
 • Felton is te allen tijden bevoegd om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie stop te zetten zonder opgaaf van reden.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden nooit vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Felton nieuwsbrief, indien hier toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een winactie wordt gekozen door middel van loting.
 • De winnaar van een winactie wordt per e-mail op de hoogte gesteld. Mogelijk wordt dit ook op social media vermeld.
 • Indien de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt een nieuwe winnaar geloot.
 • Felton is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatig deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen worden hier niet van op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk om prijzen te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Deze actievoorwaarden zijn als laatste aangepast op 17 maart 2021. Versie 1.0.